Opintojen rakenne ja aikataulu

  1. syksy 1. kevät 2. syksy 2. kevät 3. syksy 3. kevät

Tietojenkäsittelytieteen

perusopinnot, 25 op

Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, 5 op (periodit 1 ja 2)
Ohjelmoinnin perusteet, 5 op (periodi 1)
Ohjelmoinnin jatkokurssi, 5 op (periodi 2)
Tietokoneen toiminta, 5 op (periodi 2)

 

Tietokantojen perusteet, 5 op (periodi 3)

 

       

Tietojenkäsittelytieteen

aineopinnot, 65 op

(* harjoitustöitä pitää valita 2/3; Tietokantasovellus ja Tietorakenteiden harjoitustyö järjestetään kullakin periodilla ja kesäisin kahdesti; Tietoliikenteen harjoitustyö toukokuun intensiivijaksolla. Ohjelmistotuotantoprojektin voi suorittaa sekä syys- että kevätlukukaudella ja myös kesäisin)

 
Tietorakenteet ja algoritmit, 10 op (periodit 3 ja 4)
Ohjelmistotekniikka, 5 op (periodi 4)
Tietokantasovellus*, 4 op (periodi 3 tai 4)

 

Laskennan mallit, 5 op (periodi 1)
Ohjelmistotuotanto, 6 op (periodi 2)
Tietorakenteiden harjoitustyö*, 4 op (periodi 1 tai 2)

 

Käyttöjärjestelmät, 5 op (periodi 3)
Tietoliikenteen perusteet, 5 op (periodi 4)
Tietoliikenteen harjoitustyö*, 4op (toukokuun intensiivijakso)

 

Johdatus tekoälyyn (periodi 1) tai Tietoturvan perusteet (periodi 2), 5 op
Ohjelmistotuotantoprojekti*, 10 op (periodi 1, periodi 2 tai molemmat periodit)

 

Kandidaatintutkielma, 6 op (periodit 3 ja 4)

 

Matematiikan tai

menetelmätieteiden

perusopinnot, 25 op

Johdatus yliopisto-matematiikkaan, 5 op (periodit 1 ja 2)

 

5 op

 

10 op

 

5 op

 

   
Kieli- ja TVT-opinnot, 15 op
Englanti, 4 op (periodit 1 ja 2)
Opiskelijan digitaidot: orientaatio, 2 op (periodi 1)
Tietokone työvälineenä, 1 op (periodi 1)
Akateemiset taidot, 1-2 op (periodi 1)

 

Toinen kotimainen kieli, 3 op

 

     
Äidinkielinen viestintä, 3 op (periodit 3 ja 4)
Tutkimustiedonhaku, 1 op (periodit 3 ja 4)

 

Valinnainen opintokokonaisuus,

väh. 15 op

   
5 op

 

5op

 

5 op

 

 

Valinnaisia opintoja

⇒ 180 op:ttä täyttyy

     
10 op

 

10 op

 

15 op