Tutustu ohjelman opetus- ja tutkimushenkilökuntaan

Alla pääset tutustumaan ohjelman opetuksessa ja suunnittelussa mukana oleviin henkilöihin ja heidän tutkimukseensa. Tarkkoja tietoja opettajien tutkimusaiheista, julkaisuista ja tutkimusryhmistä löydät henkilölinkeistä.

Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta, pääsyvaatimuksista tai hakemuksen liitteistä, ota yhteyttä hakuneuvontaan.

teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman johtoryhmä 2021-2024

Kandiohjelman johtaja

Heikki
Pesonen
yliopistonlehtori
Uskontotiede
Tieteenala Teologia

 

Johtoryhmän jäsenet

JB
Johan
Bastubacka
yliopistonlehtori
Käytännöllinen teologia
Tieteenala Teologia, Media- ja viestintätieteet, Kuvataide ja muotoilu

JD
Juliette
Day
yliopistonlehtori
Kirkkohistoria
Tieteenala Teologia, Historia ja arkeologia

RH
Raimo
Hakola
yliopistonlehtori
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia, Historia ja arkeologia

TK
Timo
Koistinen
yliopistonlehtori
Systemaattinen teologia
Tieteenala Teologia, Filosofia

Opiskelijajäsenet 2021–2022:

  • Maija Holopainen (varajäsen Lauri Mäenalanen)
  • Eelis Nurminen (varajäsen Arttu Mäkinen)

Opetus- ja tutkimushenkilökunta

Opetus- ja tutkimushenkilökuntaan voit tutustua teologisen tiedekunnan verkkosivuilla: