Väestötiede

Väestötiede tutkii väestössä tapahtuvia muutoksia kuten syntymiä, kuolemia, maahanmuuttoa, maastamuuttoa, avio- ja avoliittoja ja eroja. Nämä ilmiöt koskettavat yksittäisiä ihmisiä ja perheitä, mutta vaikuttavat väestötasolla laajasti myös yhteiskunnan rakenteisiin. Helsingin yliopistossa painottuvat erityisesti sosiaalisen väestötieteen tutkimuskohteet kuten kuolleisuuden ja kuolemansyiden eriarvoisuus, koulutus, sosiaalinen liikkuvuus, parisuhteet ja väestöryhmien erot hyvinvoinnissa.

Tutustu väestötieteen opinto-oppaaseen 2020-2021

Väestötiede on perustavanlaatuinen yhteiskuntatiede, joka tutkii väestössä tapahtuvia muutoksia ja väestöryhmien välisiä eroja hyvinvoinnissa ja väestöllisessä käyttäytymisessä. Helsingin yliopistossa väestötiede sijoittuu valtiotieteelliseen tiedekuntaan, sosiaalitieteiden maisteri- ja tohtoriohjelmiin. Väestötiedettä ei opeteta samassa laajuudessa Suomen muissa yliopistoissa.

Formaali väestötiede tutkii väestön määrää ja sen muutoksia: syntyvyyttä, kuolleisuutta ja muuttoliikettä. Sosiaalinen väestötiede eli väestöntutkimus tutkii sosiaalisten tekijöiden vaikutusta esimerkiksi avioeroihin, terveyteen, koulutukseen, syrjäytymiseen ja toisaalta näiden tekijöiden vaikutusta yhteiskuntaan ja hyvinvointiin.

Väestötieteessä käytetään erilaisia rekisteriaineistoja, kysely- ja haastatteluaineistoja ja muita isoja aineistoja. Niiden avulla pyritään tarkastelemaan yhteiskunnan rakenteita sekä käyttäytymiseen ja ihmisen elämäntapahtumiin liittyviä asioita. Väestöntutkimus on tutkimusaiheiltaan monipuolinen ja sijoittuu Helsingin yliopistossa osaksi sosiologian tieteenalaa.

Väestötieteen opetus perustuu alan uusimpaan tutkimustietoon ja antaa opiskelijalle hyvät valmiudet työelämään. Väestötieteen opintojen tavoitteena on antaa valmiudet sellaisiin tutkimus- ja suunnittelutehtäviin, jotka edellyttävät väestöilmiöiden ja niihin läheisesti liittyvien asioiden tuntemusta ja kykyä niiden analysoimiseen. Väestötieteen asiantuntemus ja tilastollisten menetelmien hallitseminen ovat tärkeitä mm. koulutusta, terveydenhuoltoa, sosiaaliturvaa, työvoimahallintoa ja yhdyskuntasuunnittelua koskevassa tutkimuksessa, suunnittelussa ja päätöksenteossa. Väestötieteilijät ovat työllistyneet hyvin julkiselle ja yksityiselle sektorille, järjestöihin sekä kansainvälisiin tehtäviin. Monet ovat myös jatkaneet tutkijanuralla eri tutkimusryhmissä. Väestötieteessä korostuu akateemisen ajattelun lisäksi käytännön analyysitaitojen hallinta ja se antaakin hyvät valmiudet monenlaisiin tehtäviin. Väestötieteen opintosuunnan opiskelijoiden ohella väestötieteen kurssit ovat auki myös muille sosiaalitieteiden kandi- ja maisteriohjelmien opiskelijoille. Kursseille voivat ilmoittautua myös muiden tiedekuntien opiskelijat, mikäli tilaa on.

Lehdistötiedotteet

Tutkimusartikkeleita

Muita kirjoituksia ja uutisia

Haastatteluja