Kriminologia

Kriminologia tutkii rikollisuutta ja siihen kohdistuvia reaktioita. Tutkimme laaja-alaisesti eri rikoslajeja, kuten henkirikollisuutta ja nuorisorikollisuutta, ja uusia rikoslajeja kuten kyberrikollisuutta. Kriminologian huomio kohdistuu sekä rikollisuuden syihin että seurauksiin. Tutkimme paitsi rangaistuksia myös ihmisten rikospelkoja, turvallisuuden tunnetta ja rikosteemaa medioissa.

Kriminologia on empiirinen tieteenala, joka tutkii rikollisuutta ja siihen kohdistuvia reaktioita. Tutkimme laaja-alaisesti eri rikoslajeja, kuten henkirikollisuutta ja nuorisorikollisuutta, ja uusia rikoslajeja kuten kyberrikollisuutta. Kriminologian huomio kohdistuu rikollisuuden syihin ja seurauksiin, tekijöihin ja uhreihin. Tieteenala tarkastelee rangaistuksia, rikospelkoja, turvallisuuden tunnetta ja rikosteemaa medioissa.

Kriminologia yhdistää perustutkimuksen ja rikollisuuden torjuntaa kehittävän ja arvioivan käytännön ulottuvuuden. Meiltä valmistuu kandeja, maistereita ja tohtoreita, jotka hallitsevat uusimman kriminologisen tieteen etulinjan ja osaavat soveltaa sitä asiantuntija- ja johtotehtävissä. Kandimme ja maisterimme työllistyvät tehtäviin, joissa vaaditaan korkeinta akateemista osaamista arjen turvallisuuden kehittämisessä ja rikollisuuden ehkäisyssä.

Kriminologian opetus perustuu alan uusimpaan tutkimukseen ja yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden menetelmiin. Kriminologian pääaineopiskelijoiden ohella monet kurssimme ovat auki sosiaalitieteiden kandi- ja maisteriohjelmien opiskelijoille. Useilla kursseilla on myös kiintiö oikeustieteen opiskelijoille.