Tutkimus

Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä tutkielma jossakin lääketieteellisen tai valtiotieteellisen tiedekunnan meneillään olevassa tutkimushankkeessa. 

Opiskelija voi löytää aiheen maisteritutkielmaansa myös ohjelman yhteistyötahojen tiedontarpeiden pohjalta. Yhteistyötahoja ovat esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin - ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS (erikoissairaanhoito), Uudenmaan perusterveydenhuolto, Uudenmaan sote- ja maakuntauudistus ja Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca, Mieli ry ja Ehyt ry.     

Lue lisää: