Ura ja työelämä

Laillistuksen saanut psykologi voi hakea erilaisia psykologin ammattinimikkeen alla olevien tehtäviä. Ne voivat sijoittua esimerkiksi

 • erikoissairaanhoitoon
 • kunnalliseen terveydenhuoltoon
 • työterveysalalle
 • kouluihin tai
 • lastensuojeluun.

Psykologi voi toimia myös yksityisenä ammatinharjoittajana. Psykologian maisteriksi tai filosofian maisteriksi psykologia pääaineenaan valmistuneet voivat sijoittua syvällistä käyttäytymistieteellistä asiantuntijuutta vaativiin suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin yrityksissä ja julkishallinnossa. He voivat myös toimia konsultteina henkilöstön rekrytoinneissa ja opettajan pedagogiset opinnot suoritettuaan psykologian opettajana esimerkiksi toiseen asteen oppilaitoksissa.

Opinnot ovat osa uraasi. Helsingin yliopistossa urasuunnittelu kuuluu kaikkiin tutkintoihin. Urapalvelut tukee yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa kasvuasi asiantuntijaksi osana opintojasi ja erillisin palveluin.

Urapalvelut on tukenasi aina ensimmäisestä opintovuodestasi lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen.

Urapalvelut

 • tarjoaa uraohjausta ja työnhaun neuvontaa
 • järjestää infoja, työpajoja ja työelämätapahtumia
 • välittää opiskelijoille soveltuvia työ- ja harjoittelupaikkoja
 • jakaa yliopiston tuen harjoitteluun ja
 • fasilitoi ryhmämentorointiohjelmia.

Tutustu urapalvelujen koko tarjontaan Opiskelijan ohjeissa, teemoissa Työ ja ura sekä Harjoittelu.

Psykologian kandidaatin tutkinto antaa edellytykset jatkaa opintoja psykologian maisteriksi tai filosofian maisteriksi psykologia pääaineena. Psykologian maisteriksi valmistunut voi hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) lupaa toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä, eli psykologina.

Filosofian maisterina ei saa pätevyyttä työskennellä psykologina.

Psykologina:

 • voit työskennellä laillistettuna psykologina eli terveydenhuollon ammattihenkilönä tai psykologisena asiantuntijana valitsemallasi sovellusalueella.

Psykologian maisteriohjelman sekä opettajan pedagogiset opinnot suorittaneella henkilöllä on psykologian aineenopettajan kelpoisuus. Sekä psykologian maisterin että filosofian maisterin tutkinnot antavat pedagogisten opintojen suorittamisen jälkeen mahdollisuuden toimia psykologian aineenopettajana. Psykologiaa opetetaan lukioiden lisäksi myös monissa muissa oppilaitoksissa.

Jos haluat suuntautua psykologian aineenopettajaksi sinun on sisällytettävä pedagogisten opintojen perusopinnot jo psykologian kandidaatin tutkintoon.