Tu­tus­tu oh­jel­man opetus- ja tut­ki­mus­hen­ki­lö­kun­taan

Alla pääset tutustumaan ohjelman opetuksessa ja suunnittelussa mukana oleviin henkilöihin ja heidän tutkimukseensa. Tarkkoja tietoja opettajien tutkimusaiheista, julkaisuista ja tutkimusryhmistä löydät henkilölinkeistä.

Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta, pääsyvaatimuksista tai hakemuksen liitteistä, ota yhteyttä hakuneuvontaan.

Oh­jel­mien joh­ta­jat

Far­m­aseutin kou­lu­tus­oh­jel­ma

 
PL
Patrick
Lauren
yliopistonlehtori
Farmaseuttisten biotieteiden osasto
Tieteenala Farmasia

 

 

Pro­vii­so­rin kou­lu­tus­oh­jel­ma

 
Mia
Siven
yliopistonlehtori
Farmaseuttisen kemian ja teknologian osasto
Tieteenala Farmasia