Tutkimus vanha

Korkeatasoinen, ajankohtainen ja laaja-alainen oikeustieteellinen tutkimus on ON- ja OTM -koulutusohjelmissa annettavan opetuksen perusta. Tutkimusta tehdään

  • perinteisillä oikeudenaloilla kuten yksityisoikeus, rikos- ja prosessioikeus, kansainvälinen ja EU-oikeus sekä hallinto-oikeus ja
  • temaattisesti esimerkiksi globalisaation, digitalisaation, kestävyyden sekä turvallisuuden ja yksityisyyden kysymyksissä.

Tiedekunnan tutkijat ovat kansainvälisesti tunnettuja teoreettisesta, kriittisestä ja historiallisesta lähestymisestään oikeuteen. Nykyiset oikeustieteellisen tiedekunnan tutkimuksen painoalat ovat:

  • Rajat ylittävä ja globalisoituva oikeus
  • Kansallinen oikeusjärjestys sekä sen pohjoismaiset piirteet ja eurooppalaiset yhteydet
  • Oikeus, digitalisaatio ja teknologia
  • Oikeus ja kestävyys
  • Oikeus, turvallisuus, hyvinvointi ja yksityisyys
  • Markkinoiden ja yritystoiminnan oikeudellinen perusta ja sääntely

Tiedekunnassa tai sen yhteydessä toimii useita tutkimusyksikköjä ja -projekteja, kuten Erik Castren Instituutti (ECI, englanninkielinen sivusto), China Law Center ja Legal Tech Lab.