Tutustu ohjelman opetus- ja tutkimushenkilökuntaan

Alla pääset tutustumaan ohjelman opetuksessa ja suunnittelussa mukana oleviin henkilöihin ja heidän tutkimukseensa. Tarkkoja tietoja opettajien tutkimusaiheista, julkaisuista ja tutkimusryhmistä löydät henkilölinkeistä.

Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta, pääsyvaatimuksista tai hakemuksen liitteistä, ota yhteyttä hakuneuvontaan.

Ohjelman johtaja

KK
Kari
Keinänen
professori
Molekulaaristen ja integratiivisten biotieteiden tutkimusohjelma
Tieteenala Biokemia, solu- ja molekyylibiologia, Lääketieteen bioteknologia

ohjelman johtoryhmä

Tapio
Heino
yliopistonlehtori
Molekulaaristen ja integratiivisten biotieteiden tutkimusohjelma
Tieteenala Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia

Juha
Huiskonen
johtaja
Helsinki Institute of Life Science
Tieteenala Biokemia, solu- ja molekyylibiologia

Anne-Maria
Pajari
apulaisprofessori, toinen kausi
Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
Tieteenala Ravitsemustiede, Biotieteet, Elintarviketieteet

ST
Suvi
Taira
yliopistonlehtori
Molekulaaristen ja integratiivisten biotieteiden tutkimusohjelma
Tieteenala Mikrobiologia ja virologia, Biokemia, solu- ja molekyylibiologia, Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia

Teemu
Teeri
professori
Maataloustieteiden osasto
Tieteenala Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia, Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia, Maatalouden bioteknologia, Biokemia, solu- ja molekyylibiologia

Sari
Timonen
yliopistonlehtori
Mikrobiologian osasto
Tieteenala Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia

Opiskelijajäsenet

  • Inka Sylgren ja varajäsen Sonja Leppänen
  • Pia Dürnsteiner ja varajäsen Sofia Backlund

Opetus- ja tutkimushenkilökunta