Kemian opinnot

Kemian opettajan kandidaattitutkinto (180 op) koostuu kemian ja kemian opetuksen opinnoista (55 %), toisen opetettavan aineen opinnoista (30 %) (esim. biologia, fysiikka, matematiikka) ja työelämäopinnoista (15 %) (esim. TVT-opinnot, tiedekasvatus ja kielet).

Opinnoissa pääset perehtymään mm. kestävän kehityksen (kestävän ja vihreän kemian) edistämiseen sekä modernin teknologian käyttöön monipuolisesti. Opintojen ensimmäisenä vuotena rakennetaan kemian aineosaamista. Vuodesta suuri osa tulee kulumaan laboratoriossa, sillä kemia on kokeellinen luonnontiede. Kemian opettamisen ammattitaito rakentuu erityisesti kemian opetuksen omilla kursseilla, joita on sijoiteltu mielekkäästi jokaiselle kolmelle opintovuodelle.

Kemian opetuksen kurssit ovat erittäin korkeatasoisia ja arvostettuja. Olemme kehittäneet koulutusta tutkimuspohjaisesti jo yli 15 vuoden ajan. Yksikön henkilökunta vierailee myös aktiivisesti kansainvälisissä konferensseissa. Näin varmistetaan, että opetus on uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvaa.