Ura ja työelämä

Kandiohjelman pääasiallinen tarkoitus on antaa valmiudet maisteriohjelmiin siirtymistä varten. Kandiohjelman alojen maisterit työllistyvät hyvin. He työskentelevät monipuolisesti yksityisellä sektorilla, talouden ja teollisuuden vaativissa työtehtävissä, asiantuntijoina valtionhallinnossa ja opetustehtävissä. Moni maistereista jatkaa tohtorintutkintoon asti. Matemaattisten alojen tohtorit työskentelevät esimerkiksi yliopistoissa sekä muissa yksityisen ja julkisen sektorin tutkimusyksiköissä. Matemaattisten tieteiden kanditutkinto antaa jo itsessään valmiuden moniin työelämän tehtäviin.

Kanditutkinnon suoritusoikeuteen matemaattisten tieteiden kandiohjelmassa liittyy automaattisesti myös oikeus suorittaa filosofian maisterin tutkinto Helsingin yliopistossa, ja ns. optio-ohjelmat on kirjattu jokaisen aloittavan opiskelijan opiskeluoikeuksiksi weboodiin. Maisterivaiheen opintoihin voi jatkaa kanditutkinnon suorittamisen jälkeen yhdessä useammasta vaihtoehtoisesta maisteriohjelmasta Helsingin yliopistossa.

Kandiohjelman opintosuunta vaikuttaa kuitenkin maisteriohjelmaan hakeutumiseen, eli jokaiselta opintosuunnalta ei voi jatkaa mihin tahansa maisteriohjelmaan.

Tie­de­kun­ta­neu­vos­ton vah­vis­ta­mat siir­ty­mä­sään­nöt

Siirtymäsäännöissä on lueteltu ne opinnot jotka on suoritettava sen lisäksi mitä tietyllä opintosuunnalla on pakko opiskella (omaa tieteenalaa ja mahdollisesti pakollista toista tieteenalaa), ja huomioitu että vaatimukset mahtuvat 180 op:n tutkintoon. Kun alla on annettu maisteriohjelma ilman erillisiä lisävaatimuksia, niin tämä tarkoittaa että kyseisen maisteriohjelman hakukriteerit sisältyvät kyseisen opintosuunnan pakollisiin opintoihin.

Opinnot ovat osa uraasi. Helsingin yliopistossa urasuunnittelu kuuluu kaikkiin tutkintoihin. Urapalvelut tukee yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa kasvuasi asiantuntijaksi osana opintojasi ja erillisin palveluin.

Urapalvelut on tukenasi aina ensimmäisestä opintovuodestasi lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen.

Urapalvelut

  • tarjoaa uraohjausta ja työnhaun neuvontaa
  • järjestää infoja, työpajoja ja työelämätapahtumia
  • välittää opiskelijoille soveltuvia työ- ja harjoittelupaikkoja
  • jakaa yliopiston tuen harjoitteluun ja
  • fasilitoi ryhmämentorointiohjelmia.

Tutustu urapalvelujen koko tarjontaan Opiskelijan ohjeissa, teemoissa Työ ja ura sekä Harjoittelu.

Matematiikan opintosuunnalta voi jatkaa

Tilastotieteen opintosuunnalta voi jatkaa

Ekonometrian opintosuunnalta voi jatkaa

Tietojenkäsittelyteorian opintosuunnalta voi jatkaa