Tutustu ohjelman opetus- ja tutkimushenkilökuntaan

Alla pääset tutustumaan ohjelman opetuksessa ja suunnittelussa mukana oleviin henkilöihin ja heidän tutkimukseensa. Tarkkoja tietoja opettajien tutkimusaiheista, julkaisuista ja tutkimusryhmistä löydät henkilölinkeistä.

Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta, pääsyvaatimuksista tai hakemuksen liitteistä, ota yhteyttä hakuneuvontaan.

Ohjelman johtaja

Maantieteen koulutusohjelmien johtaja johtaa maantieteen kandi- ja maisteriohjelmaa. 

Hän vastaa yhdessä johtoryhmän kanssa opetussuunnitelman suunnittelusta ja toteutumisesta sekä opiskelijoiden ja opettajien kuulemisesta osana maantieteen kehittämistä. 

Tuuli
Toivonen
professori
Geotieteiden ja maantieteen osasto
Tieteenala Geotieteet, Ympäristötiede, Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede

Koulutussuunnittelija

Koulutussuunnittelija auttaa opintoihin liittyvissä asioissa sekä vastaa maantieteen koulutusohjelmien opetuksen hallintoon liittyviin kysymyksiin.

Katariina
Kosonen
koulutussuunnittelija
Opetus- ja opiskelijapalvelut

Professorit ja apulaisprofessorit

Professorit vastaavat oman tieteenalansa opetuksen ja tutkimuksen kehittämisestä. Professorit opettavat pääsääntöisesti maisteriohjelmassa ja vastaavat maisterintutkielmien ohjauksesta.

Venla
Bernelius
apulaisprofessori
Geotieteiden ja maantieteen osasto
Tieteenala Geotieteet

Venla Bernelius on tutkimusvapaalla syyslukukauden 2021. 

Pia
Bäcklund
apulaisprofessori, toinen kausi
Geotieteiden ja maantieteen osasto
Tieteenala Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, Ympäristötiede

Enrico
Di Minin
apulaisprofessori, toinen kausi
Geotieteiden ja maantieteen osasto
Tieteenala Ekologia, evoluutiobiologia, Geotieteet, Kansantaloustiede

Miska
Luoto
professori
Geotieteiden ja maantieteen osasto
Tieteenala Geotieteet, Ympäristötiede, Biotieteet

SM
Sami
Moisio
professori
Geotieteiden ja maantieteen osasto
Tieteenala Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede

Sami Moisio on tutkimusvapaalla kevätlukukauden 2022. 

PP
Petri
Pellikka
professori
Geotieteiden ja maantieteen osasto
Tieteenala Geotieteet, Ympäristötiede, Globaali kehitystutkimus

Noora
Pyyry
apulaisprofessori
Geotieteiden ja maantieteen osasto
Tieteenala Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, Geotieteet

Janne
Soininen
professori
Geotieteiden ja maantieteen osasto
Tieteenala Ekologia, evoluutiobiologia, Geotieteet, Ympäristötiede

MV
Mari
Vaattovaara
professori
Geotieteiden ja maantieteen osasto
Tieteenala Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, Geotieteet

Yliopistonlehtorit ja yliopisto-opettajat

Yliopistonlehtorit ja yliopisto-opettajat opettavat pääsääntöisesti kandiohjelmassa. Lehtorit voivat myös ohjata maisterintutkielmia.

Heli
Kainulainen
yliopisto-opettaja
Geotieteiden ja maantieteen osasto

TK
Teemu
Kemppainen
yliopistonlehtori
Geotieteiden ja maantieteen osasto
Tieteenala Sosiologia

Teemu Kemppainen on hoitovapaalla lukuvuoden 2021-2022 ja sijaisena toimii Aleksi Karhula. 

AK
Aleksi
Karhula
tutkijatohtori
Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma
Tieteenala Sosiologia, Ympäristötiede

JL
Juho
Luukkonen
yliopistonlehtori
Geotieteiden ja maantieteen osasto
Tieteenala Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede

Heidi
Mod
yliopistonlehtori
Geotieteiden ja maantieteen osasto
Tieteenala Geotieteet

Petteri
Muukkonen
yliopistonlehtori
Geotieteiden ja maantieteen osasto
Tieteenala Geotieteet, Kasvatustieteet, Metsätiede, Ympäristötiede

AP
Arttu
Paarlahti
yliopisto-opettaja
Geotieteiden ja maantieteen osasto
Tieteenala Geotieteet

OR
Olli
Ruth
yliopistonlehtori
Geotieteiden ja maantieteen osasto
Tieteenala Geotieteet, Ympäristötiede

Muu opetushenkilökunta lukuvuonna 2021-2022

Yliopistossa toimivat tutkijat osallistuvat opetukseen tutkimuksen ohella. Tässä on esitetty ne tutkijat, joilla on vastuullaan oma kurssi kuluvan lukuvuoden aikana. Lisäksi opetukseen osallistuu lukuisa joukko muita tutkijoita, tohtorikoulutettavia sekä opiskelijoita tuntiopettajina. 

HA
Håvard
Aagesen
tohtorikoulutettava
Geotieteiden ja maantieteen osasto

Seona
Candy
tutkijatohtori
Geotieteiden ja maantieteen osasto
Tieteenala Ympäristötiede

TJ
Tino
Johansson
tutkimuskoordinaattori
Geotieteiden ja maantieteen osasto
Tieteenala Geotieteet, Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, Maataloustiede

MJ
Markus
Jylhä
yliopisto-opettaja
Geotieteiden ja maantieteen osasto
Tieteenala Geotieteet

Olle
Järv
akatemiatutkija
Geotieteiden ja maantieteen osasto
Tieteenala Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, Geotieteet

TV
Tuomas
Väisänen
tohtorikoulutettava
Geotieteiden ja maantieteen osasto
Tieteenala Geotieteet

EW
Elias
Willberg
tohtorikoulutettava
Geotieteiden ja maantieteen osasto
Tieteenala Geotieteet

 

Emeritukset

Osa eläkkeelle jääneistä professoreista eli emerituksista osallistuu opetukseen.  

Markku
Löytönen
Tieteenala Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede