Kaikki koulutusohjelmat

Maantieteen kandiohjelma

Maantieteen kandiohjelma
Seuraava haku alkaa 16.3.2022
Opintojen laajuus ja kesto
180 opintopistettä, 3 vuotta
Tutkintotaso
Kandidaatti
Hakuaika
Alkaa: 16.03.2022 klo 08.00Loppuu: 30.03.2022 klo 15.00
Kieli
suomi, suomi ja ruotsi

Maan­tie­de on mo­ni­puo­li­nen op­piai­ne

Maantiede tutkii erilaisia luonnonjärjestelmiä sekä yhteiskunnan jäsentymistä ja muutosta. Lisäksi maantieteessä tarkastellaan ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta. Kaikkia näitä yhdistää sijainti ja sen vaikutus eri prosesseihin. Maantieteen tutkinnot jakautuvat kahteen osaan, kandidaatin tutkintoon (3 v) sekä maisterin tutkintoon (2 v). Kandiohjelmassa kaikki saavat saman maantieteen peruskoulutuksen. Se antaa valmiudet jatkaa useampaankin Helsingin yliopiston maisteriohjelmaan. Maantiede on sekä teoreettinen että myös hyvin käytännönläheinen oppiaine, jossa pienryhmäopinnot, seminaarit ja kenttätyöskentely ovat oleellinen osa opintoja. Moniulotteinen maantiede yhdistää luonnontieteelliset ja yhteiskunnalliset aihepiirit kokonaisuuksiksi, joka tuottaa uusinta tutkimustietoa niin kaupunkien kehityksestä kuin ilmastonmuutoksen vaikutuksistakin.

Hae opiskelijaksi

Varsinainen haku koulutusohjelmaan tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Opintopolun hakulomake on auki vain hakuaikana. Hakuajat riippuvat koulutusohjelmasta. Opintopolusta löydät myös hakuehdot.

Hakuneuvonta

Onko sinulla kysyttävää hakemisesta yliopistoon? Älä kysy kaverilta, kysy hakuneuvonnasta! Helsingin yliopiston hakijapalvelut auttaa sinua kaikissa hakemiseen liittyvissä asioissa.