Opiskelijatarinoita

Kuka olet ja mitä opis­ke­let?

Olen Maria ja opiskelen kielten kandiohjelmassa eteläslaavilaisia kieliä.

Mikä sai si­nut ha­ke­maan juu­ri täl­le alal­le?

Kiinnostus eteläslaavilaista kulttuuria ja historiaa kohtaan sekä halu oppia alueen kieli.

Mikä on ol­lut pa­ras­ta opin­nois­sa­si?

Eteläslavistiyhteisön löytäminen, sekä kun on konkreettisesti huomannut kielitaidon kohentuvan.

Ni­meä joku eri­tyi­sen mu­ka­va, haas­ta­va tai mie­leen­pai­nu­va kurs­si.

Pidin todella paljon kirjallisuudentutkimuksen peruskurssista, joka kuuluu kaikkien kieltenopiskelijoiden opintoihin.

Mil­lais­ta etä­opis­ke­lu on ol­lut?

Mahtavaa! Opiskeluni ei ole sidottu mihinkään tiettyyn paikkaan, joten olen vapaa opiskelemaan missä vain.

Aja­tuk­se­si työl­lis­ty­mi­ses­tä?

Toivon työskenteleväni tulevaisuudessa kirjailijana, kaunokirjallisuuden kääntäjänä tai toimittajana.

Min­kä myy­tin yliopisto-opis­ke­lus­ta ha­luai­sit mur­taa?

Sen, että yliopisto on vain tietynlaisesta taustasta tuleville. Yliopistolla on opiskelijoita monista vähemmistöistä sekä erilaisista etnisistä, taloudellisista ja kulttuuritaustoista, ja kaikki mahtuvat mukaan.

Vink­ki­si ha­kuun tai pää­sy­ko­kei­siin val­mis­tau­tu­val­le?

Aloita ajoissa.