Tutkimus

Kemian tutkimusmenetelmät vaihtelevat laboratoriotyöstä vaativaan laitetekniikkaan sekä tietokoneella tehtävään laskennalliseen kemiaan ja mallinnukseen. Tutkimushankkeet ovat usein monitieteisiä. Kemian osaston tutkijoilla on yhteishankkeita yliopiston sisällä esimerkiksi fysiikan, biotieteiden, farmasian ja lääketieteen yksiköiden kanssa. Muita tärkeitä yhteistyötahoja ovat Aalto-yliopisto, VTT sekä monet yliopistot, tutkimuslaitokset sekä yritykset Suomessa ja ulkomailla.