Taina Sillanpää

Taina Sillanpää, kuva Tomas Sjöblom

Valmistuttuani ylioppilaaksi vietin innostavan vuoden työskennellen päiväkodissa. Kasvatukseen, oppimiseen, lastenkulttuuriin ja pienten lasten elämään yleisesti liittyvät asiat alkoivat silloin kiinnostaa todella paljon, joten hain ja pääsin silloiseen Helsingin lastentarhanopettajaopistoon opiskelemaan lastentarhanopettajaksi.

Valmistuin vuonna 1987 ja jatkoin sen jälkeen Helsingin yliopistossa kasvatustieteen maisteriopintojen parissa tehden samalla töitä lastentarhanopettajana. Kiinnostuin varhaiskasvatuksen historiasta ja tein pro gradu -työni lastentarhanopettajankoulutuksen alkuvaiheista ja koulutuksen yhteyksistä yhteiskuntaan ja naisen asemaan.

Myös moninaiset sivuaineet kiinnostivat opintojen eri vaiheissa. Muun muassa sosiologia, käytännöllinen filosofia ja naistutkimus (nykyisin sukupuolentutkimus) tarjosivat uusia ja erilaisia näkökulmia tutkimukseeni ja varhaiskasvatukseen laajemmin.

Toimin myös muutaman vuoden ajan tiiviisti kasvatustieteen ainejärjestö Peducassa. Suosittelen ainejärjestötoimintaa lämpimästi, sillä siinä tutustuu uusiin ihmisiin ja saa elinikäisiä ystäviä. Ainejärjestössä teimme myös paljon opintojen kehittämiseen liittyvää työtä, josta on ollut hyötyä myös työelämässä, esimerkiksi erilaisten täydennyskoulutusten suunnittelussa.

Valmistuttuani maisteriksi työskentelin Helsingin kaupungilla lastentarhanopettajana ja päiväkodin johtajana. Samalla opiskelin avoimessa yliopistossa muun muassa lapsuusopintojen opintokokonaisuuden, jonka kautta kiinnostuin lapsuuden muistelun merkityksestä oman työn kehittäjänä. Vuonna 2009 aloitin työt Ebeneser-säätiön toiminnanjohtajana. Säätiön tarkoitus on varhaiskasvatuksen ja vanhemmuuden tukeminen sekä lastentarhatyön kulttuurihistoriallisen merkityksen vaaliminen, joten olen päässyt työelämässäkin varhaiskasvatuksen historian pariin.

Työhöni Ebeneser-säätiössä kuuluu muun muassa Lastentarhamuseon toiminnan kehittäminen, arkistotyö ja erilaiset projektit ja hankkeet. Tällä hetkellä meillä on käynnissä esimerkiksi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoittama Aikamatkalla-hanke, jonka tavoitteena on lisätä lapsen ja perheen sosiaalista hyvinvointia omia juuria ja identiteettiä vahvistavan työskentelyn avulla. Tämänhetkisessä työssäni pääsen hyödyntämään moninaisen opintopolkuni oppeja mainiosti.

Olen myös päivätyöni ohella jatko-opiskelijana Helsingin yliopistossa ja teen väitöskirjaa aiheenani lastentarhan eletty tila. Eletyllä tilalla tarkoitetaan fyysisen tilan lisäksi sosiaalista ja kulttuurista tilaa. Esimerkkinä voisi nostaa esille vaikkapa lastentarhan keittiötä toimintoineen ja ihmisineen ja keittiötilassa tapahtuneita muutoksia ja niiden vaikutuksia lasten toimintaan.

 

Taina Sillanpää työskentelee varhaiskasvatusta ja vanhemmuutta tukevan Ebeneser-säätiön toiminnanjohtajana. Hän valmistui Helsingin yliopistosta kasvatustieteen maisteriksi vuonna 1994.