Tutustu ohjelman opetus- ja tutkimushenkilökuntaan

Alla voit tutustua joihinkin opettajiin eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Tarkemmat tiedot heidän tutkimusaiheistaan, julkaisuistaan ja tutkimusryhmistään löydät henkilölinkeistä.

Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta, pääsyvaatimuksista tai hakemuksen liitteistä, ota yhteyttä hakuneuvontaan.

Koulutusohjelmien johtajat
 

AI
Antti
Iivanainen
professori
Eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto
Tieteenala Eläinlääketiede

Riikka
Keto-Timonen
yliopistonlehtori
Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto
Tieteenala Eläinlääketiede

 

 

Tiedekunnan opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa

Thomas
Grönthal
Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto
Tieteenala Eläinlääketiede

Eeva
Mustonen
kliininen opettaja
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto
Tieteenala Eläinlääketiede

Annamari
Heikinheimo
apulaisprofessori
Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto
Tieteenala Eläinlääketiede

Stefan
Björkman
kliininen opettaja
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto
Tieteenala Eläinlääketiede

Mikael
Niku
yliopistonlehtori
Eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto
Tieteenala Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia, Biokemia, solu- ja molekyylibiologia, Eläinlääketiede, Mikrobiologia ja virologia

Riikka
Laukkanen-Ninios
yliopistonlehtori
Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto
Tieteenala Eläinlääketiede

Antti
Sukura
professori
Eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto
Tieteenala Eläinlääketiede

Katarina
Eskola
kliininen erikoistuva eläinlääkäri
Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto
Tieteenala Eläinlääketiede

Laura
Hänninen
kliininen opettaja
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto
Tieteenala Eläinlääketiede, Luonnontieteet