Tutustu ohjelman opetus- ja tutkimushenkilökuntaan

Alla pääset tutustumaan ohjelman opetuksessa ja suunnittelussa mukana oleviin henkilöihin ja heidän tutkimukseensa. Tarkkoja tietoja opettajien tutkimusaiheista, julkaisuista ja tutkimusryhmistä löydät henkilölinkeistä.

Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta, pääsyvaatimuksista tai hakemuksen liitteistä, ota yhteyttä hakuneuvontaan.

Ohjelman johtaja

HJ
Hannu
Juusola
professori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede, Historia ja arkeologia

 

Opetus- ja tutkimushenkilökunta

Tiina
Airaksinen
yliopistonlehtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia, Muut humanistiset tieteet, Valtio-oppi, hallintotiede, Kasvatustieteet

SA
Sylvia
Akar
yliopistonlehtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Kielitieteet

MA
Mulki
Al-Sharmani
apulaisprofessori, toinen kausi
Kulttuurien osasto
Tieteenala Teologia, Muut yhteiskuntatieteet

Rani-Henrik
Andersson
yliopistonlehtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Muut humanistiset tieteet

Julie Yu-Wen
Chen
professori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Muut humanistiset tieteet, Valtio-oppi, Maailmanpolitiikka

Outi
Hakola
akatemiatutkija
Kulttuurien osasto
Tieteenala Muut humanistiset tieteet

Josephine
Hoegaerts
apulaisprofessori, toinen kausi
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

JJ
Jouni
Järvinen
koulutusohjelmajohtaja
Aleksanteri-instituutti
Tieteenala Muut humanistiset tieteet, Muut yhteiskuntatieteet, Kielitieteet, kirjallisuus

AK
Anu
Korhonen
professori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Muut humanistiset tieteet

AL
Andrew
Logie
apulaisprofessori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia, Talous- ja sosiaalihistoria

Jussi
Pakkasvirta
professori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Muut humanistiset tieteet, Historia ja arkeologia, Poliittinen historia, Valtio-oppi, hallintotiede, Globaali kehitystutkimus

SP
Sara
Park
yliopistonlehtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Sosiologia, Historia ja arkeologia

Mikko
Saikku
professori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Muut humanistiset tieteet, Muut humanistiset tieteet, Historia ja arkeologia

Peter
Stadius
professori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Muut humanistiset tieteet

Riikka
Tuori
yliopistonlehtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Kirjallisuuden tutkimus, Kielitieteet, Historia ja arkeologia

Xenia
Zeiler
apulaisprofessori, toinen kausi
Kulttuurien osasto
Tieteenala Muut humanistiset tieteet