Info

HOH Helsinki One Health on ihmisen ja eläinten yhteisen terveyden tutkimuksen verkosto, joka perustettiin tukemaan ja koordinoimaan alan tutkimusta Helsingin yliopistossa.

Helsingin yliopisto valitsi yhteisen terveyden – englanniksi One Health – tutkimuksen profilointikohteeksi vuonna 2017, minkä jälkeen perustettu HOH Helsinki One Health -verkosto on saanut huomattavaa rahoitusta toimintansa aloittamiseen. Viiden tiedekunnan muodostama verkosto muun muassa isännöi seitsemää uutta apulaisprofessuuria, jotka perustetaan Suomen Akatemian rahoitusjaksolla vuosina 2018–2022.

HOH Helsinki One Health -verkosto paneutuu eläin- ja ihmispopulaatioiden terveyden vuorovaikutukseen nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Verkosto rohkaisee eri aloja ja ammattikuntia työskentelemään yhdessä yhteisten ja uusien, koko ihmiskuntaa ja eläinpopulaatioita koskevien terveysongelmien ratkaisemiseksi. 

HOH Helsinki One Health -verkoston tavoitteena on uusien terveyttä koskevien ilmiöiden löytäminen ja siirtäminen lajien välillä. Esimerkkejä tutkimuskohteista ovat mikrobilääkeresistenssin ja vastustuskykyisten taudinaiheuttajien leviämisen hallinta ruokatuotantoketjuissa, ihmisen kanssa yhteistä tautia sairastavien koirien yhä parempi hyödyntäminen ihmisen sairauden tautimalleina sekä jalostettujen eläinlajien sairauksien periytymistä ja vaikutuksia eläinten hyvinvointiin.

HOH Helsinki One Health verkosto tekee yhdessä avainkumppaneidensa kanssa kaikkensa, jotta Helsingin yliopisto olisi vuonna 2025 yksi yhteisen terveyden tutkimuksen huippuyliopistoista maailmassa.

Helsinki One Health -tutkimusverkostoa voit seurata sosiaalisessa mediassa: Twitter @HelsinkiOne; Facebook; LinkedIn.

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

  • Olli Peltoniemi, puheenjohtaja
  • Tarja Sironen, HOH johtaja
  • Thomas Spillmann, eläinten terveys ja hyvinvointi
  • Elina Säde, ruokaturvallisuus
  • Tomi Taira, translationaalinen tutkimus

Farmasian tiedekunta
Mikko Airavaara  

Lääketieteellinen tiedekunta
Marjukka Myllärniemi  

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Anne Toppinen

Valtiotieteellinen tiedekunta
Timo Kaartinen   

Ruokavirasto
Janne Nieminen

LUKE
Matti Pastell

THL
Carita Savolainen-Kopra