Jul­kai­sut

Tiedekunnalla on omaa laadukasta julkaisutoimintaa. Tiedekunnan omassa julkaisusarjassa julkaistaan niin vertaisarvioituja tieteellisiä tekstejä kuin korkeatasoisia oppikirjojakin. Tiedekunnalla on myös oma tutkimuspaperien sarja Social Science Research Network (SSRN) – sivustolla.

Oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisusarja FORUM IURIS on perustettu 1999. Se toimii julkaisukanavana pääasiassa tiedekunnan tarpeita palveleville verkkojulkaisuille (esim. pääsykoekirjat tms.) Forum Iuris -sarjan julkaisuja myy Unigrafian verkkokirjakauppa.

Uni­ver­si­ty of Hel­sin­ki Facul­ty of Law Le­gal Stu­dies Re­search Pa­per Se­ries

Tiedekunnalla on oma tutkimuspaperien sarja Social Science Research Network (SSRN) –sivustolla. Se on Legal Studies Research Paper Series -osion alla ja on nimeltään University of Helsinki Faculty of Law Legal Studies Research Papers.

Otamme vastaan äskettäin valmistuneita englanninkielisiä, kansainvälistä huomiota mahdollisesti herättäviä kirjoituksia (sekä julkaistavaksi hyväksyttyjä artikkeleita että työpapereita) henkilöiltä, joilla on kytkös oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Julkaisusarjassa julkaiseminen lisää artikkelien näkyvyyttä, sillä ne ovat vapaasti luettavissa ja ladattavissa. Jos haluat lähettää kirjoituksesi julkaistavaksi, ota sähköpostitse yhteyttä julkaisusarjan yhteyshenkilöön/päätoimittajaan Parvathi Menoniin. Julkaistavaksi lähetetyt kirjoitukset lähetetään edelleen toimituskunnan hyväksyttäväksi.

 

E-thesis-palvelu julkaisee Helsingin yliopiston opinnäytteitä, lähinnä väitöskirjoja ja pro gradu -tutkielmia. Palvelu on vapaasti käytettävissä myös yliopiston ulkopuolelta verkkopalvelun kautta.

Kaikki väitöskirjat eivät ole saatavissa palvelussa täydessä muodossaan tekijänoikeudellisista syistä. Uusimmat pro gradu -tutkielmat löytyvät palvelusta kokonaan digitaalisina.

Ari Hirvosen kirjoittama Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan on johdatus oikeustieteen metodeihin eli tutkimusmenetelmiin. Se pyrkii vastaamaan siihen, mistä oikeustieteen metodeissa on kyse. Mitä tutkimusmenetelmiä oikeustieteilijät käyttävät tulkitessaan lainsäädäntöä, analysoidessaan oikeutta historiallisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä tai arvioidessaan oikeuden oikeudenmukaisuutta? Mitä oikeustieteilijä tekee kirjoittaessaan tutkielmaa, väitöskirjaa, oikeustapauskommentaaria tai vaikkapa tieteellistä artikkelia?

 

Helsinki University Press (HUP) julkaisee tieteellisiä, vertaisarvioituja monografioita, artikkelikokoelmia ja lehtiä. Oikeustiede kuuluu HUP:n julkaistaviin aloihin. Pääpainotus on englanninkielisissä julkaisuissa.