Vaasan oikeustieteellinen koulutus

Tervetuloa Vaasan oikeustieteelliseen koulutukseen!

Vaasan oikeustieteellinen koulutus on osa Helsingin yliopiston oikeustieteellistä tiedekuntaa. Vaasassa voit suorittaa oikeusnotaarin koulutusohjelmassa alemman oikeusnotaarin tutkinnon sekä oikeustieteen maisterin koulutusohjelmassa ylemmän oikeustieteen maisterin tutkinnon.

Me Vaasassa panostamme kaksikielisyyteen. Opetus yksikössä on kaksikielistä, jolloin suomen- ja ruotsinkieliset seuraavat yhteistä opetusta.  Vaasassa on myös mahdollisuus suorittaa osa opinnoista tai koko oikeusnotaarin tutkinto toisella kotimaisella kielellä.

Kaksikielistä tutkintoa opiskeleva suorittaa vähintään yhden kolmasosan minimilaajuisesta tutkinnosta (180 op) toisella kotimaisella kielellä ja saa todistukseensa maininnan tutkinnon suorittamisesta kaksikielisenä. Lisätietoja Helsingin yliopiston kaksikielisistä tutkinnoista löydät Kaksikielinen tutkinto – valttikortti työmarkkinoilla -sivulta sekä Opiskelijan ohjeista.

Vaasan yksikössä harjoitetaan myös oikeustieteellistä tutkimustoimintaa. Tutkimuksen painopisteet vaihtelevat sen mukaan, keitä tutkijoita yksikössä toimii.

Oikeustieteellisen koulutuksen tilat sijaitsevat Vaasan keskustassa, Tammipihan 4. kerroksessa, Pitkäkatu 28–30.

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämä koulutus on toiminut Vaasassa vuodesta 1991 lähtien. Syksystä 2005 alkaen Vaasassa annettava koulutus laajeni siten, että Vaasassa suoritetaan alempi eli kolmivuotinen oikeusnotaarin tutkinto kokonaisuudessaan. Oikeustieteen maisterivaiheen opintojen järjestäminen aloitettiin syksyllä 2010.

Vaasassa annettava koulutus on kaksikielistä. Suomen- ja ruotsinkieliset seuraavat yhteistä opetusta, josta suomeksi ja ruotsiksi pyritään järjestämään suurin piirtein yhtä suuri osuus.

Oikeustieteellisen koulutusalan koulutusohjelmiin kuuluvat oikeusnotaarin tutkinto (ON), joka on alempi korkeakoulututkinto, ja oikeustieteen maisterin tutkinto (OTM), joka on ylempi korkeakoulututkinto. Kaikki Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan hyväksytyt saavat oikeuden oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittamiseen. Hae oikeustieteelliseen

Vaasassa opiskelu on kurssimuotoista ja opetuksen seuraamisessa pätee 75% läsnäolovaatimus. Pieni ryhmä mahdollistaa henkilökohtaisemman opetuksen ja erilaisten opetusmetodien hyödyntämisen. Tammipihan (Pitkäkatu 28–30) 4. kerroksen tilat ovat Vaasan yksikön käytössä. Sieltä löytyvät opetustilat, opintoneuvonnan palvelut sekä yksikön vastaava professori ja muu tutkimus- ja opetushenkilökunta. Pieni yksikkö mahdollistaa myös vaivattoman vuorovaikutuksen yksikön henkilökunnan kanssa.

Vaasan koulutuksen oma opetusaikataulu vahvistetaan vuosittain, mutta muutoin Vaasan opiskelijat opiskelevat oikeustieteellisessä tiedekunnassa vahvistetun opetussuunnitelman mukaisesti. Valinnaisia opintojaksoja voidaan Vaasassa järjestää myös yhteistyössä toisten Vaasassa toimivien korkeakoulujen kanssa.

Oikeusnotaarin koulutusohjelman sisältämissä temaattisissa kokonaisuuksissa opetus järjestetään siten, että kunkin temaattisen kokonaisuuden opetus jakautuu opiskelijoiden etukäteisvalmistautumiseen perustuvaan kontaktiopetukseen sekä pienryhmäharjoituksiin.

Opintoihin sisältyy luentojen ja pienryhmäharjoitusten lisäksi mm. seminaareja, kirjallisia tehtäviä ja töitä, kirjallisuuteen pohjautuvia tenttejä, esseitä sekä oppimispäiväkirjoja. Opinnoissa harjoitellaan myös esiintymistä ja omien töiden esittämistä sekä palautteen saamista että sen antamista toisten töistä.

Opiskelu oikeustieteellisessä tiedekunnassa

 

Vaasan oikeustieteellinen koulutusyksikkö on pieni henkilökuntamäärältään, mutta yksikössä harjoitetaan myös oikeustieteellistä tutkimustoimintaa. Tutkimuksen painopisteet vaihtelevat sen mukaan, keitä tutkijoita yksikössä toimii.

Tällä hetkellä tutkimuksen vahvuusalueita ovat erityisesti immateriaalioikeus, prosessioikeus, insolvenssioikeus, hallinto-oikeus, vero-oikeus sekä perhe- ja jäämistöoikeus (painopisteenä erityisesti lapsi- ja edunvalvontaoikeus).

Lisätietoja tutkimushankkeista henkilökuntaesittelyssä.