Johtaminen ja päätöksenteko

Tiedekuntaa johtaa dekaani, joka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Dekaani valvoo tiedekunnan toimintaa sekä vastaa tiedekunnan yleisestä toiminnasta, henkilöstöhallinnosta ja sen toteutumisesta yliopiston henkilöstöpolitiikan mukaisesti sekä tiedekunnan taloudesta. Jos dekaani on esteellinen tai estynyt, toimii sijaisena dekaanin määräämä varadekaani.

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvosto kehittää dekaanin johdolla tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja tiedekunnan tavoiteohjelman mukaisesti.

Dekaani, professori Johanna Niemi vastaa tiedekunnan henkilöstö- ja taloushallinnon lisäksi tasa-arvoasioista, kaksikielisyysasioista ja kansainvälisistä asioista.

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii tiedekuntaneuvoston valitsema dekaani. Varapuheenjohtajan tiedekuntaneuvosto valitsee keskuudestaan. Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa on dekaanin lisäksi 18 jäsentä ja varajäsentä. Tiedekunnan professorit valitsevat keskuudestaan 8 jäsentä ja varajäsentä, tiedekunnan muu opetus- ja tutkimushenkilöstö kuin professorit sekä muu henkilöstö valitsevat keskuudestaan 5 jäsentä ja varajäsentä ja ylioppilaskunta valitsee tiedekunnan opiskelijoiden joukosta 5 jäsentä ja varajäsentä. Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä vuotta (1.1.2022-31.12.2025), kuitenkin niin, että opiskelijajäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.

Tiedekuntaneuvoston tehtäviin kuuluu mm. vastata tutkimuksen ja opetuksen laadun hallinnasta, käsitellä tiedekunnan tavoiteohjelma sekä siihen sisältyvä henkilöstösuunnitelma ja tiedekunnan talousarvio, päättää tiedekunnan tutkintoihin liittyvistä pysyväismääräyksistä, hyväksyä tutkintovaatimukset ja päättää opiskelijoiden valinnan perusteista. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy myös kaikki opinnäytteet.

Tiedekunnan asioiden valmistelu ja suunnittelu koordinoidaan toimikunnissa.

Toimikuntia ovat:

  • Opetustaitotoimikunta
  • Opintoasiaintoimikunta
  • Search committee
  • Stipenditoimikunta
  • Tutkimustoimikunta
  • YVV- ja viestintätoimikunta

Lisätietoa toimikuntien työstä ja kokoonpanosta voit kysyä osoitteesta oik-yleishallinto@helsinki.fi

Lisäksi tiedekunnan toimintaa tukee yliopiston ulkopuolisista jäsenistä koostuva neuvottelukunta edistämällä tiedekunnan ja sen keskeisten sidosryhmien vuorovaikutusta ja yhteistyötä.