Opiskelu oikeustieteellisessä

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa opiskelu painottuu ensimmäisen kolmen vuoden eli oikeusnotaarin tutkinnon ajan kontaktiopetukseen ja oikeustapausharjoituksiin. Opinnoissa harjoitellaan esiintymistä ja omien töiden esittämistä sekä palautteen saamista että sen antamista toisten töistä. Jo ensimmäisenä vuonna harjoitellaan myös tieteellisen tutkielman kirjoittamista. Oppimista arvioidaan kirjallisuuteen pohjautuvilla tenteillä sekä itsenäisiin tai ryhmässä tehtäviin kirjallisilla töillä, kuten esseillä tai oppimispäiväkirjoilla. Seuraavina kahtena vuonna maisteritutkinnossa tehdään valinnaisia opintoja sekä tutkielmaopinnot projektimuotoisesti. Erityisesti maisteritasolla sinulla on mahdollisuus räätälöidä tutkintosi sisältö omannäköiseksesi. Lisäksi sinulla on mahdollisuus saada ohjausta ja tukea opintojesi suunnitteluun opiskelijapalveluista ja opettajilta koko opintojesi ajan. Tutustu opintotarjontaan!

Opintoihin oikeustieteellisessä liittyy myös monia opintojaksoja, joilla pääset soveltamaan oppimaasi käytännössä, harjoittelemaan ammatillista yhteistyötä ja verkostoitumaan. Työharjoittelun lisäksi voit osallistua vaikkapa Legal Tech Lab -toimintaan.

Oikeustieteellinen tiedekunta on kansainvälinen tiedeyhteisö ja opiskeluympäristö. Opintojesi aikana sinulla on mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista ja kokemusta monikulttuurisessa ympäristössä toimimisesta. On lukuisia tapoja saada erilaista näkökulmaa oikeustieteen opiskeluun ja erilaisia eväitä juristiksi kasvamiseen. Sen lisäksi, että tiedekunnassa voi opiskella englanninkielisessä maisteriohjelmassa, noin puolet tiedekunnan opiskelijoista lähtee opiskelemaan tai harjoittelemaan ulkomaille. Lisäksi monet muut hankkivat muulla tavoin kansainvälistä osaamista opintojensa aikana. Lähde siis opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun ulkomaille, ryhdy tuutoriksi tiedekunnan uusille ulkomaalaisille tutkinto- tai vaihto-opiskelijoille, osallistu englanninkieliseen opetukseen kansainvälisen maisteriohjelman kursseilla ja opiskele monikulttuurisessa ympäristössä, hyödynnä Kielikeskuksen tarjoamat mahdollisuudet opiskella kieliä natiivien kanssa, osallistu opiskelijajärjestöjen kansainväliseen toimintaan tai hae vaikkapa tiedekunnan kansainvälisiin oikeustapauskilpailujoukkueisiin.

Tutustu tarkemmin oikeustieteellisen koulutusohjelmien sisältöihin, osaamistavoitteisiin ja urapolkuihin tarkemmin koulutusohjelmien sivuilla ja Opintopolussa. Lisäksi kannattaa tutustua Opiskelijan ohjeisiin.