Tohtorikoulutus

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutus tuottaa uuden sukupolven huippututkijoita. Siksi rekrytoimme lahjakkaimmat ja motivoituneimmat tohtorikoulutettavat. Tutkinto pätevöittää kansainväliselle tutkijanuralle parhaisiin yliopistoihin sekä vaativimpiin yhteiskunnan asiantuntijatehtäviin. Tohtorikoulutus perustuu tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen, jota tehdään lukuisissa arvotetuissa kansainvälisissä tutkimusryhmissä, ml. useat Suomen Akatemian huippuyksiköt.

Ainutlaatuisessa tutkimusympäristössä Kumpulan kampuksella yhdistyy alan johtavien tutkijoiden antama korkealaatuinen ohjaus ja opetus sekä ajanmukainen laiteympäristö. Ohjauksen laatuun ja prosessien kehittämiseen panostetaan jatkuvasti. Jokainen tohtorikoulutettava työskentelee osana tutkimusryhmää ja liittyy näin akateemiseen tutkimusyhteisöön.

Tohtorintutkinto on pitkäjänteinen, mutta palkitseva prosessi. Tutkinto rakentuu väitöskirjasta, tieteenalan opinnoista ja yleisistä asiantuntijuutta vahvistavista opinnoista. Tohtorin tutkinto valmistuu kokoaikaisesti työskennellen neljässä vuodessa. Tohtorikoulutettava perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen, sekä saavuttaa valmiuden tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tutkimusalansa menetelmiä ja luoda uutta tietoa. Tutkinnon suorittanut omaa laajat ongelmanratkaisutaidot, kykenee kriittiseen ajatteluun ja kykenee vastaamaan tulevaisuuden työelämän haasteisiin.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorintutkinto suoritetaan tohtoriohjelmissa, jotka ovat hakukohteina. Kumpulan kampuksella toimii Luonnontieteellinen tutkijakoulu, jossa on seitsemän tohtoriohjelmaa. Lisäksi tiedekunnan tohtorintutkinto on mahdollista suorittaa kahdeksassa muihin tutkijakouluihin kuuluvissa tohtoriohjelmissa.