Tutkinnon suorittaneiden ja henkilöstön sukupuolijakaumat

Suoritetut tutkinnot

Kandidaatin tutkinnot suorittaneet

Kandidaatin tutkinnon suorittaneet 2015-2020 sukupuolen mukaan

 

Maisterin tutkinnon suorittaneet

Maisterin tutkinnon suorittaneet 2015-2020 sukupuolen mukaan

Tohtorin tutkinnon suorittaneet

Tohtorin tutkinnon suorittaneet 2015-2020 sukupuolen mukaan

 

Henkilöstö

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa työskentelee yhteensä 1142 henkilöä (tilanne 4/2021). Oheisesta graafista näet tiedekunnassa työskentelevien sukupuolijakaumat ammattiryhmittäin. Graafista on jätetty pois muu henkilökunta (esimerkiksi projektien hallintohenkilöstö ja it-henkilöstö). Henkilöstöstä 800 on miehiä ja 342 naisia. Naisten ja miesten suhdeluku on pysynyt samana verrattuna vuoteen 2019: naisia on 30 prosenttia ja miehiä 70 prosenttia.

Henkilöstön sukupuolijakauma uraportaittain (tilanne 4/2021)

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan henkilöstön sukupuolijakauma uraportaittain

 

Henkilöstön sukupuolijakauma ammattiryhmittäin (tilanne 4/2021)

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan henkilöstön sukupuolijakauma ammattiryhmittäin

Huom. Osa tohtorikoulutettavista ja tutkijatohtoreista ei ole työsuhteessa yliopistoon, vaan he työskentelevät erillisrahoituksella.