Tutkinnon suorittaneiden ja henkilöstön sukupuolijakaumat

Suoritetut tutkinnot

Kandidaatin tutkintojen sukupuolijakauma

 

Maisterin tutkintojen sukupuolijakauma

 

Tohtorin tutkintojen sukupuolijakauma

 

Henkilöstö

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa työskentelee yhteensä 1174 henkilöä (tilanne 3/2019). Oheisesta graafista näet tiedekunnassa työskentelevien sukupuolijakaumat ammattiryhmittäin. Graafista on jätetty pois muu henkilökunta (esimerkiksi projektien hallintohenkilöstö ja it-henkilöstö), jolloin henkilölukumäärä on 1150 henkilöä. Heistä 813 on miehiä ja 337 naisia. Naisten ja miesten suhdeluku on pysynyt samana verrattuna vuoteen 2018: naisia on 29 prosenttia ja miehiä 71 prosenttia.

Henkilöstön sukupuolijakauma ammattiryhmittäin (tilanne 3/2019)

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan henkilöstön sukupuolijakauma 3/2019

Huom. Osa tohtorikoulutettavista ja tutkijatohtoreista ei ole työsuhteessa yliopistoon, vaan he työskentelevät erillisrahoituksella.

Tarkempia tietoja tiedekunnan henkilöstöstä löydät alla olevasta pdf-tiedostosta: