Yliopistoportfolio

Yliopistoportfolio laaditaan erikseen jokaisen tehtävän ja dosentin arvon hakua varten.

Tiedekunta toivoo, ettei portfolion kokonaislaajuus (ilman julkaisuluetteloa) ylitä 8 sivua.

Yliopistoportfolio pyydetään toimittamaan englanninkielisenä, ks. ohje englanniksi.