Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT

Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT on Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteinen tietotekniikan tutkimuslaitos. Sen toiminta-ajatuksena on harjoittaa kansainväliselle huipputasolle yltävää tietotekniikan perus- ja strategista tutkimusta sekä edistää tietoteollisuuden pitkän aikajänteen kilpailukykyä liittämällä yliopistoissa ja korkeakouluissa tapahtuva suomalainen tutkimus teollisuuden innovaatioketjuun erityisesti pitkäjänteisen strategisen tuotekehityksen alueella. Tutkimuslaitoksen tehtäviin kuuluu myös monitieteinen yhteistyö eri tutkimusalojen kanssa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

Johtaja: Petri Myllymäki

Siirry Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT:n verkkosivuille