Tiedotuslistoja

Opiskelijoiden tiedotuslista

Matematiikan ja tilastotieteen osastolla on opiskelijoiden tiedotuslista matl-opiskelijat 'at' helsinki.fi. Listalla tiedotetaan muun muassa kurssi-ilmoittautumisista, ohjaajahauista ja muista opiskelijoita koskevista asioista.

Listalle liittyminen

Lähetä viesti

subscribe matl-opiskelijat oma.sahkoposti@osoittee.si

osoitteeseen

majordomo 'at' helsinki.fi

Jätä otsikko tyhjäksi äläkä kirjoita tekstiosioon mitään muuta ylläolevan viestin lisäksi.

Listalta eroaminen

Lähetä viesti

unsubscribe matl-opiskelijat oma.sahkoposti@osoittee.si

osoitteeseen

majordomo 'at' helsinki.fi

Jätä otsikko tyhjäksi äläkä kirjoita tekstiosaan muuta kuin yllämainittu viesti.