Erik Elfving

 • Huone D324
 • Erikiltä voit kysyä kaikkea matematiikan opintoihin liittyvää, myös vinkkejä maisteriopintojen ohjaajista.

Ilkka Holopainen

 • Huone D326
 • Ilkka hyväksyy matematiikan perus- ja aineopintojen opintokokonaisuudet ja antaa neuvontaa niiden koostamisessa sekä vanhassa matematiikan koulutusohjelmassa että uudessa Matemaattisen tieteiden kandiohjelmassa.
 • Vanhan matematiikan koulutusohjelman HOPSit tehdään edelleen vanhoille lomakkeille, siis ei SIS-järjestelmään ("SISu"). SIS-järjestelmä on tarkoitettu vain uusille koulutusohjelmille eikä se tunnista vanhoja rakenteita.
 • Matemaattisten tieteiden kandiohjelman "omaopettaja"  käynnistyy syksyllä 2019. Toistaiseksi löydät opinto-ohjauksen (esim HOPS) tietoja täältä.

Hans-Olav Tylli

 • Rum D337
 • Tel. 02941 51463

Petteri Piiroinen
Jyrki Möttönen

 • Kaikki tilastotieteen opintoihin liittyvät kysymykset ja opintojen ohjaus, HOPS kandivaiheessa ja maisterivaiheessa, tilastotieteen opintokokonaisuudet pääaineopiskelijoille (ML-tiedekunta) ja kaikkien tiedekuntien sivuaineopiskelijoille, tilastotieteen opintojen hyväksilukeminen, tilastotieteen opintojen hyväksilukeminen
 • Vanhan tilastotieteen koulutusohjelman HOPS tehdään edelleen vanhoille lomakkeille, siis ei SIS-järjestelmään ("SISu"). SIS-järjestelmä on tarkoitettu vain uusille koulutusohjelmille eikä se tunnista vanhoja rakenteita.
 • Valtiotieteellisen tiedekunnan tilastotieteen pääaineopiskelijalle kaikki yllä mainitut asiat: 
  Mikko Myrskylä ja Maria Valaste

Matemaattisten tieteiden kandiohjelman "omaopettaja"  käynnistyy syksyllä 2019. Toistaiseksi löydät opinto-ohjauksen (esim HOPS) tietoja täältä.

 

 • Matematiikan koulutusohjelmasta voi valmistua 18.12.2020 saakka. Tämän jälkeen on siirryttävä valmistumaan uudesta koulutusohjelmasta.
 • Matematiikan koulutusohjelmasta, kuten myös MAST-ohjelmasta, valmistutaan joko matematiikasta (pääaine / opintosuunta) tai soveltavasta matematiikasta (pääaine / opintosuunta). Matematiikka ja soveltava matematiikka koostuvat viitteellisistä erikoistumislinjoista. Rakenne on suunnilleen sama vanhassa matematiikan koulutusohjelmassa ja MAST-ohjelmassa. Vastaavuudet on esitetty vastaavuustaulukoissa (lisätään myös tähän, vaikka ovat muuallakin).
 • Alla ovat erikoistumislinjojen / opintosuuntien vastuuopettajat (linjojen johtajat). Osalla linjoista on erikseen mainittu HOPS-ohjauksen yhdyshenkilö. Alla mainitut opettajat ovat kontakteja maisteriopintojen alussa. Graduvaiheessa omaopettajaksi vaihtuu tarvittaessa gradun ohjaaja.
 • Vanhan koulutusohjelmat HOPS tehdään vanhalle lomakkeelle tai vapaamuotoisena. Ei SIS-järjestelmään ("SISu") joka on tarkoitettu vain uusille koulutusohjelmille. MAST-ohjelman HOPS tehdään toistaiseksi vapaamuotoisena (sitäkään ei siis tehdä SIS-järjestelmään).

Matematiikan pääaine (vanha matematiikan koulutusohjelma) / opintosuunta (MAST-ohjelma)

Analyysin linja / Analysis (Hans-Olav Tylli, Xiao Zhong, HOPS-vastuuhenkilö: Ilkka Holopainen)
Geometrian, algebran ja topologian linja / Geometry, algebra and topology (Erik Elfving)
Matemaattisen fysiikan linja / Mathematical physics (Antti Kupiainen, HOPS-vastuuhenkilö: Jani Lukkarinen)
Matemaattisen logiikan linja / Mathematical logic (Juha Kontinen, Åsa Hirvonen)

Soveltavan matematiikan pääaine (vanha matematiikan koulutusohjelma) / opintosuunta (MAST-ohjelma)

Biomatematiikan linja / Mathematical modelling / Biomathematics LSI-ohjelmassa (Mats Gyllenberg , HOPS-vastuuhenkilö: Eva Kisdi)
Soveltavan analyysin linja / Applied analysis (Matti Lassas, HOPS-vastuuhenkilö Petri Ola)
Stokastiikan linja / Stochastics (Konstantin Izyurov) (Dario Gasbarra)
Tietokoneavusteisen matematiikan linja / Mathematics of imaging (Samuli Siltanen, HOPS-vastuuhenkilö Tapio Helin)
Tilastollisen koneoppimisen linja / Probabilistic modelling (Jarno Vanhatalo)
Vakuutus- ja finanssimatematiikan linja / Insurance and financial mathematics (Jaakko Lehtomaa)

Matematiikan aineenopettajan pääaine / MFK-ohjelma

Anne-Maria Ernvall-Hytönen

Tilastotieteen koulutusohjelmasta (filosofian/valtiotieteiden maisterin tutkinto) voi valmistua 18.12.2020 saakka. Tämän jälkeen siirrytään valmistumaan uudesta koulutusohjelmasta. Tilastotieteen koulutusohjelma koostuu neljästä erikoistumislinjasta:

Tilastotieteen vanha koulutusohjelma

Aikasarja-analyysin ja ekonometrian linja (Leena Kalliovirta, Petteri Piiroinen)
Biometrian ja bioinformatiikan linja (Matti Pirinen, Sangita Kulathinal)
Yhteiskuntatilastotieteen linja (Mikko Myrskylä, Maria Valaste)
Tilastollisen koneoppimisen linja (Jarno Vanhatalo)
Yleinen tilastotiede (kaikki yllä mainitut opettajat)

Uusissa koulutusohjelmissa tilastotiede on

MAST-ohjelmassa

 • Erikoistuminen tilastotieteen opintosuunnalla mille hyvänsä tilastotieteen osa- tai erikoistumisalueelle, tai yhteiskuntatilastotieteen opintosuunnalle.

LSI-ohjelmassa

 • Erikoistuminen biostatistiikkaan. Huomaa, että voit erikoistua biostatistiikkaan myös MAST-ohjelmassa.

Opiskelijan ohjeista löydät tiedot opiskelijapalveluiden, esimerkiksi Kumpula-student, tarjoamasta neuvonnasta ja muista palveluista.

 • Ohjaus ja neuvonta kaikissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä.
 • Lukuvuosi-ilmoittautumiset, nimen- ja osoitteenmuutokset.
 • Viralliset opintosuoritusotteet, opiskelutodistukset, opiskelijoiden matkalippujen ostotodistukset sekä tietoa erilaisista opiskelijaetuuksista
 • Tutkintotodistukset, todistukset opintokokonaisuuksista ja jäljennökset niistä sekä vastaavuustodistukset.
 • Opintotukihakemukset sekä niihin liittyvät lisäys- ja muutosilmoitukset ja yleinen neuvonta Helsingin yliopiston rahastojen ja tiedesäätiön apurahoista sekä koulutuspalvelun tuottajan selvitykset TE-toimistolle.
 • Tietoa opinto-oikeuksista, opiskelijavalinnasta sekä yliopistoon kirjoittautumisesta.
 • Jos olet valtiotieteellisen tiedekunnan tilastotieteen opiskelija ja asiasi koskee valmistumista valtiotieteellisestä tiedekunnasta, niin yhteystahosi on Kruunuhaan opiskelijapalvelut, ei Kumpulan opiskelijapalvelut.

Erica Runolinna

 • Matematiikan yleinen linja, HOPS kandivaiheessa, lisäaikahakemukset, harjoitteluasiat.
 • Varaa aika (koulutusohjelman neuvonta)
 • Huone C327, puh 02941 51502 ja 050 448 0291

Krista Iltanen

 • Aineenopettajan linja sekä matematiikka toisena opetettavana aineena, HOPS kandivaiheessa (opelinja), lisäaikahakemukset (erityisesti aineenopettajakoulutus), harjoitteluasiat
 • Varaa aika (koulutusohjelman neuvonta)
 • Huone C327, puh 02941 50063 ja 050 505 9376

Täällä on yleinen ohjeistus uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville

Kun valitset hakuikkunaan tietyn koulutusohjelman, saat ensin näkyville yleisiä tiedotteita. Malta katsoa sivua alemmaksi: sieltä löytyvät "teemat", joista löytyy informaatio. Kun avaat tietyn teemaikkunan, tulee ensin näkyville kaikkia koskevaa yleistä informaatiota kyseisestä teemasta, ja kun teeman alaotsikon - tai alaosion - alle ilmestyy kiinnostuksesi kohteena olevan koulutusohjelman nimi, niin olet siinä kohdassa jossa on etsimäsi tiedot tietystä koulutusohjelmasta.