Geotieteiden ja maantieteen osaston yhteystiedot

Johtaja Timo Tiira
+358 2941 51619
timo.tiira@helsinki.fi

Pietari Kalmin katu 5 (Exactum)
PL 68
00014 Helsingin yliopisto

Infopuhelin 02 941 51600 (virka-aikana)

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteystiedot.