Geotieteiden ja maantieteen osaston tutkimuslaboratoriot ja -asemat

Osastolla on moderneja tutkimuslaboratorioita ja aineistotietokantoja, tutkimusasemia sekä kansallinen seisminen havaintoasemaverkko.