Geotieteiden ja maantieteen opiskelu

Osastolla annetaan korkeatasoista maantieteen, geologian ja geofysiikan opetusta. Osasto vastaa geotieteiden ja maantieteen kandiohjelmista. Näihin ohjelmiin otetaan vuosittain yhteensä noin 85 opiskelijaa. Lisäksi osasto vastaa maantieteen, geologian ja geofysiikan sekä kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun maisteriohjelmista.

Useat maisterintutkinnon suorittaneet opiskelijat suorittavat jatko-opintojaan osana osaston dynaamisia tutkimusryhmiä. Osaston jatko-opiskelijat kuuluvat Helsingin yliopiston tohtoriohjelmiin.

Kandi- ja maisteriohjelmat