Fysiikan tutkimus

Osaston tutkimus keskittyy tieteellisesti tärkeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin. Vahvoja tutkimusaloja ovat hiukkasfysiikka, astro- ja avaruusfysiikka, tähtitiede, materiaali-, nano- ja biofysiikka. Tutkimustulokset julkaistaan korkeatasoisimmissa kansainvälisissä tieteellisissä julkaisusarjoissa. Tutkijoilla on laajat kansainväliset kontaktit ja heitä kutsutaan pitämään esitelmiä ja seminaareja ulkomaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Osastolla on runsaasti ulkomaisia tutkijoita ja tutkijavieraita. Tutkimuksen tuloksilla on näkyvä ja pitkäaikainen vaikutus tiedeyhteisössä.

Osastolla tehtävään tutkimukseen liittyvät paitsi tutkijat myös perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat, elinkeinoelämä, yhteiskunta ja muut sidosryhmät.