Fysiikan tutkimuslaitos HIP

Fysiikan tutkimuslaitos (HIP) on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteinen valtakunnallisia tehtäviä hoitava tutkimuslaitos. HIP toimii Helsingin yliopiston yhteydessä.

Fysiikan tutkimuslaitoksen tehtävänä on harjoittaa ja edistää fysiikan perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta, hiukkaskiihdytinkeskuksiin liittyvää soveltavaa teknologiankehitystä sekä osallistua fysiikan alan tutkijakoulutukseen. Tutkimuslaitos huolehtii Suomen yhteistyöstä Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön CERNin kanssa. Laitos huolehtii myös Suomen osallistumisesta Saksaan rakennettavan kansainvälisen FAIR-kiihdytinlaboratorion rakentamiseen ja tutkimustoimintaan.

Siirry Fysiikan tutkimuslaitos HIP:n verkkosivuille