Koulutustarjonta

Ole mukana luomassa osaamista ja teknologiaa, johon tulevaisuuden yhteiskunta perustuu!

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella fysikaalisia tieteitä, geotieteitä ja maantiedettä, kemiaa, matematiikkaa ja tilastotiedettä sekä tietojenkäsittelytiedettä. Lisäksi tiedekunnassa koulutetaan tutkivia ja uutta kehittäviä matematiikan, fysiikan, kemian ja maantiedon opettajia. Työllistymisnäkymät ovat hyvät, laajat ja monipuoliset. Meiltä valmistuneet luonnontieteilijät työllistyvät asiantuntija-, tutkimus- ja koulutustehtäviin esimerkiksi yrityksiin, teollisuuteen, korkeakouluihin ja muihin oppilaitoksiin.

Haku moni- ja vieraskielisiin maisteriohjelmiin alkaa joulukuun alussa ja päättyy tammikuussa. Kevään yhteishaun aikana voit hakea kotimaisilla kielillä tarjottaviin kandi- ja maisteriohjelmiin. Tohtorikoulutuksesta löydät lisätietoa tohtorikoulutuksen sivuilta.

Jos haluat tutustua Helsingin yliopiston koko koulutustarjontaan, löydät sen täältä.

Mais­te­rioh­jel­mat