Opiskelu ja opetus

Kumpulan tiedekampuksen koulutuksessa perehdytään syvällisesti luonnontieteiden laajaan kirjoon ja monipuolisiin tutkimuskohteisiin. Opiskelussa yhdistyvät pitkäjänteinen perusasioiden opettelu ja tutustuminen oppiaineen viimeisimpiin tutkimustuloksiin. Kompaktilla kampuksella vallitsee yhteisöllinen ilmapiiri.

Tällä sivulla:

  • Tietoa opiskelusta ja opetuksesta matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa
  • Linkkejä koulutusohjelmiimme ja kaikille avoimiin kursseihin ja verkkokursseihin
  • Uutisia opetuksesta ja opiskelusta

Tutustu koulutusohjelmiimme ja löydä oma alasi!

1. Opetusta luon­non­tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen hui­pulta

Helsingin yliopiston korkea sijoitus maailman yliopistojen joukossa on laadukkaan tutkimuksemme ansiota. Kumpulan kampus on yksi Pohjoismaiden suurimmista luonnontieteellisen osaamisen keskittymistä. Opiskelijamme ovat heti mukana tieteenalansa kärkiporukoissa. Kurkista meneillään olevaan opetukseen ja kursseihin courses.helsinki.fi-sivustolla!

2. Hy­vät valmiudet työelämään

Monet opiskelijamme työskentelevät yliopistolla ja tutkimusryhmissä jo opintojensa aikana. Työharjoittelu ja kesätyöt antavat valmiuksia tehtäviin yrityksissä ja järjestöissä. Laajan opintotarjonnan hyödyntäminen antaa hyvän pohjan työelämää varten. Tiedekunnassa voi luonnontieteiden kandidaatin, filosofian maisterin ja filosofian tohtorin tutkinnon suorittamisen lisäksi hankkia uusia tietoja ja taitoja avoimilla opinnoilla esimerkiksi suosituilla verkkokursseilla.

3. Mo­ni­puo­li­set ope­tus­me­ne­tel­mät ja tukea opiskeluun

Kampuksen erilaiset tilat tukevat oppimista ja uusia opiskelutapoja. Kumpulassa opiskellaan luennoilla, vertaisoppimalla työpajoissa, tekemällä laboratoriotöitä ja laskuharjoituksia sekä käymällä kenttäkursseja. Uudet opiskelijat saavat tiedekunnalta kannettavat tietokoneet. Kaikki opettajamme tutkivat ja tutkijamme opettavat – ja jokainen tuo alansa tuoreimmat tutkimustulokset suoraan opetukseen. Vaikka yliopisto-opiskelu on itsenäistä ja vastuu opinnoista on opiskelijalla, neuvontaa ja ohjausta antavia tahoja on paljon. Tutustu Kumpulan kampuksen tiloihin ja vieraile laboratorioissa virtuaalikampuksella!

4. Opis­ke­li­jayh­tei­sös­tä verkostoja ja pää­omaa

Opiskelijajärjestöissä voi tavata samanhenkisiä ihmisiä ja päästä vaikuttamaan yliopiston toimintaan. Ainejärjestötoiminta tarjoaa yhdessäoloa, tutustumiskäyntejä yrityksiin, vierailuja kulttuurikohteisiin, teemabileitä, urheilutapahtumia ja vuosijuhlia. Opiskelukaverit ovat mainio verkosto myös tulevaisuuden työelämässä. Tutustu Kumpulan opiskelijajärjestöihin!

5. Kan­sain­vä­li­syyt­tä kam­puk­sel­la ja maa­il­mal­la

Kansainvälisyys on luonnollinen osa opintoja Kumpulassa. Meiltä voi lähteä vaihto-opiskelijaksi korkeatasoiseen ulkomaalaiseen yliopistoon tai työharjoitteluun ulkomaille. Kumpulan kampuksella on paljon kansainvälisiä opiskelijoita ja tutkijoita, ja maisteri- sekä tohtoriohjelmamme opettavat englanniksi opettajankoulutusta lukuun ottamatta. Kandidaatintutkinnon voi suorittaa englanniksi valitsemalla Bachelor of Science -kandiohjelman.

Uutisia opetuksesta

Uutisia matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetuksesta ja opiskelusta.