Matematiikan ja tilastotieteen kurssitarjonta 2020-2021

Alla olevien kurssilistausten lisäksi voit etsiä kursseja myös näiden koulutusohjelmien omien verkkosivujen kautta.

Lukuohje alla oleviin matematiikan ja tilastotieteen kurssilistauksiin

  • Kurssilistaukset alla noudattavat vanhojen mat-til- iki-sivujen perinnettä. Linkitystä ei kuitenkaan ole tehty vain kurssien kotisivulle. Linkitys menee päivittyviin weboodin kokonaistietoihin kursseista, eli näkyville tulee kurssin kotisivun lisäksi myöskin tiettyä kurssia koskevat mahdolliset yleistentit sekä vanhat kurssisivut (mikäli niitä on). Kurssin kotisivu on siis kurssin kohdalla yhtä klikkausta pidemmällä, mutta tätä kompensoi kattavampi informaatio kokonaisuudessaan.
  • Kurssit on jäsennelty perus-, aine- ja syventäviin opintoihin niillä periaatteilla, jotka on vahvistettu uusiin koulutusohjelmiin. Vanhoille koulutusohjelmille pätevät 18.12.2020 saakka kuitenkin ne jäsennykset, jotka ovat vanhoissa tutkintovaatimuksissa. Toisin sanoen kurssi, joka alla on esim. kategoriassa perusopinnot, mutta on vanhoissa tutkintovaatimuksissa aineopintojen kurssi, on edelleenkin aineopintojen kurssi.

Huomaathan että voit myös tenttiä kursseja joita ei ole Weboodissa sopimalla erikseen tentistä ja sen toteutuksesta opettajan kanssa. Alla olevasta listasta löydät kahden viimevuoden aikana luennoidut kurssit, joita voit tenttiä sopimalla tästä opettajan kanssa. On myös mahdollista sopia kirjatentin suorittamisesta, jos kurssia ei löydy tältä listalta.

Mahdollisten tentittävien kurssien lista

Lisätietoja tenttimisestä korona-aikana

 

Please notice that you can also take exams in courses not found on Weboodi by agreeing to it with the appropriate teacher beforehand. Below you can find a listing of all courses lectured in the last two years and the corresponding teachers. It is also possible to agree on a book exam, even if the course is not found below. 

The list of possible exams

More information of exams during corona

Matematiikan perusopinnot

MAT11006 Calculus IA: Limits and differentiation 5 op
MAT11007 Calculus IB: Integration 5 op
MAT11004 Differentiaalilaskenta  5 op
MAT11004 Differentialkalkyl 5 op
MAT11003 Gränsvärden
MAT11001 Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op
MAT11002 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op
MAT11003 Raja-arvot 5 op

Matematiikan aineopinnot

MAT21014 Johdatus logiikkaan I 5 op
MAT21015 Johdatus logiikkaan II 5 op
MAT21008 Matematiikan kandiseminaari 2 op
MAT21004 Matematiikan proseminaari 2 op
MAT21007 Mitta ja integraali 5 op
MAT21003 Vektorianalyysi I 5 op
MAT21020 Vektorianalyysi II 5 op

Matematiikan aineopintoihin voi sisällyttää tilastotieteen kursseja sekä matematiikan syventäviä kursseja.

Matematiikan perusopinnot

MAT11008 Advanced calculus 5 op
MAT11005 Integraalilaskenta 5 op

Matematiikan aineopinnot

MAT21010 Algebralliset rakenteet I 5 op
MAT21011 Algebralliset rakenteet II 5 op
MAT21012 Differentiaaliyhtälöt I 5 op
MAT21013 Differentiaaliyhtälöt II 5 op
MAT21012 Differentialekvationer I 5 op
MAT21013 Differentialekvationer II 5 op
MAT21017 Elements of set theory/Joukko-opin alkeet 10 op
MAT21014 Johdatus logiikkaan I 5 op
MAT21015 Johdatus logiikkaan II 5 op
MAT21001 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op
MAT22011 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 op
MAT21008 Matematiikan kandiseminaari 2 op
MAT21004 Matematiikan proseminaari 2 op
MAT21019 Matriisilaskennan sovelluksia 5 op
MAT21002 Sarjat 5 op
MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I 5 op
MAT21005 Topologia Ia 5 op
MAT21006 Topologia Ib 5 op

Matematiikan aineopintoihin voi sisällyttää tilastotieteen kursseja ja matematiikan syventäviä kursseja

 

Tilastotieteen perusopinnot

MAT12005 Data-analyysin projekti 5 op
MAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op
MAT12002 Tilastotiede ja R tutuksi II 5 op 

Tilastotieteen aineopinnot

MAT22015 Stokastiset prosessit 5 op
MAT22007 Tilastotieteen kandiseminaari 4 op
MAT22013 Tilastollinen päättely IIa 5 op
MAT22001 Todennäköisyyslaskenta IIa 5 op
MAT22002 Todennäköisyyslaskenta IIb 5 op
MAT22006 Yleistetyt lineaariset mallit I 5 op

 

Tilastotieteen aineopintoihin voi sisällyttää matematiikan kursseja, tietojenkäsittelytieteen kursseja ja tilastotieteen syventäviä kursseja.

 

Tilastotieteen perusopinnot

MAT12005 Data-analyysin projekti 5 op
MAT12004 Tilastollinen päättely I 5 op
MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I 5 op

Tilastotieteen aineopinnot

MAT22005 Bayes-päättely 5 op
MAT22004 Lineaariset mallit I 5 op
MAT22014 Tilastollinen päättely IIb 5 op
MAT22007 Tilastotieteen kandiseminaari 4 op

Tilastotieteen aineopintoihin voi sisällyttää matematiikan kursseja, tietojenkäsittelytieteen kursseja ja tilastotieteen syventäviä kursseja

MAST31007 Complex analysis II 10 cr
LSI33002 Evolution and the theory of games 5 cr
MAST31910 Financial Economics 10 cr
MAST31205 Finite model theory 10 cr
MAST31002 Functional analysis 10 cr
MAST30136 Functional Analysis II 10 cr
MAST31403 Integral equations 10 cr
MAST31023 Introduction to algebraic topology 10 cr
DATA11002 Introduction to Machine Learning 5 cr
LSI33001 Introduction to mathematical biology 10 cr
MAST31218 Introduction to Quantum computation 5 cr
MAST30132 Introduction to Real and Fourier Analysis 5 cr
MAST31401 Inverse Problems 1: convolution and deconvolution 5 cr
MAST31406 Inverse Problems 2: tomography and regularization 5 cr
MAST30001 Master''s thesis seminar 5 cr
MAST31701 Probability theory I 5 cr
MAST31702 Probability theory II 5 cr
MAST30138 Reading course in the Hilbert Program 5 cr
MAST31706 Stochastic analysis I 5 cr
MAST31710 Stochastic analysis II 5 cr
MAST30134 Topics in quantum computation 5 cr
MAST30135 Topics in set-theory 5 cr
MAST31003 Topology II 10 cr

Advanced studies in mathematics can also include advanced statistics courses, and statistics courses are compulsory in certain specialization areas; see degree requirements and see also the list of statistics advanced courses

Note also the teaching curriculums of Data science and Computer science Master´s programmes.

DATA12001 Advanced Course in Machine Learning 5 cr
MAST31005 Algebra II 10 cr
MAST30129 Fourier Analysis and Distributions 5 cr
MAST30143 Introduction to Complex analysis
MAST30130 Introduction to mathematical physics A 5 cr
MAST31901 History of Mathematics
MAST31020 Homotopy theory 10 cr
MAST31404 Introduction to wavelets 5 cr
MAST31210 Large cardinals 1
MAST31217 Large cardinals 2
MAST31911 Life insurance mathematics I 5 cr
MAST31912 Life insurance mathematics II 5 cr
MAST30001 Master''s thesis seminar 5 cr
MAST31801 Mathematical finance I 5 cr
MAST31805 Mathematical finance II 5 cr
MAST31201 Mathematical logic 10 cr
MAST31203 Model theory 10 cr
MAST31010 Partial differential equations I 10 cr
DATA12002 Probabilistic Graphical Models 5 cr
MAST31303 Quantum dynamics 10 cr
MAST31026 Riemannian geometry 10 cr
MAST31503 Spatial models in ecology and evolution 10 cr
MAST30137 Special course in Complex Analysis 10 cr
MAST30142 Stochastic Methods of Energy Markets 5 cr
MAST31504 Stochastic population models 10 cr
 

Advanced studies in mathematics can also include advanced statistics courses, and statistics courses are compulsory in certain specialization areas; see degree requirements and see also the list of statistics advanced courses

Note also the teaching curriculums of Data science and Computer science Master´s programmes.

 

MAST32001 Computational statistics I 5 cr
MAST33001 Generalized linear models II 5 cr
LSI34002 Genome-wide association studies 5 cr
MAST32015 History of statistics 5 cr
MAST33004 Robust regression 5 cr
MAST30141 Probabilistic risk assessment in food safety 5 cr
MAST32012 Survival and event history analysis I 5 cr
MAST32007 Time series analysis I 5 cr
LSI34001 Topics in biostatistics 5 cr
MAST32003 Statistical inference III 5 cr: The course will not be lectured any more. It is possible to have an exam or compensate this compulsory course (for statistics major advanced studies) by taking the course MAST32001 Computational statistics I 5 cr.

Advanced studies in statistics can also include advanced mathematics courses (see the list of mathematics advanced courses) and courses from Data science and Computer science Master´s programmes.

MAST30128 Asymptotic statistical inference 5 cr
MAST32004 Advanced Bayesian Inference 5 cr
MAST32015 History of statistics 5 cr
MAST33003 Nonparametric and robust methods 5 cr
MAST32005 Spatial modelling and Bayesian inference 5 cr
LSI34005 Statistical epidemiology 5 cr
MAST32013 Survival and event history analysis II 5 cr
MAST32008 Time series analysis II 5 cr

MAST30145 Why, when and what of Statistics 5 cr

Advanced studies in statistics can also include advanced mathematics courses (see the list of mathematics advanced courses) and courses from Data science and Computer science Master´s programmes.

MFK-M204 Matematiikkaa kaikkialla 5 op
MFK-201C Symbolinen laskenta I 1 op
MFK-M203B Symbolinen laskenta II 2 op
MFK-407  Johdatus matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen 2 op
MFK-M303 Yliopistomatematiikka aineenopettajan näkökulmasta 5 cr

MFK-M204 Matematiikkaa kaikkialla 5 op
MFK-407 Johdatus matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen 2 op

HOPS  Vanhojen koulutusohjelmien opiskelijat eivät tee HOPSia SIS-järjestelmässä vaan vanhoilla lomakkeilla
MAT20005 Akateemiset taidot 1 op
MAT20004 Latex-kurssi 1 op
MFK-M101A Lukiomatematiikan kertaus 2 op
MAT22012 Tilastotieteen työkenttä 5 op

MAT20003 Äidinkielen opinnot 3 op
- Matematiikan ja tilastotieteen koulutusohjelmien sekä matemaattisten tieteiden koulutusohjelman opiskelijat suorittavat äidinkielen opinnot kandiseminaarien yhteydessä. MAT21008 Matematiikan kandiseminaari ei ole pakollinen vanhassa matematiikan koulutusohjelmassa, mutta siitä saa 2 op aineopintoihin. MAT22007 Tilastotieteen kandiseminaari 4 op on pakollinen (koska näin ollut myös vanhassa koulutusohjelmassa, mutta ML:n ja valtiotieteellisen pakollisuuden laajuus on erilainen). Molempien oppiaineiden kandiseminaarit ja äidinkielen opinnot ovat osittain samaa opetustapahtumaa, osittain eri:  tilastotieteen suoritus on laajempi, omat esitykset opponointeineen; tilastotieteen opiskelijoilla suorituksen laajuuteen vaikuttaa kuitenkin, onko aiemmin suorittanut kurssin 57782 Tieteellinen viestintä 2 op, ja onko ML:n vai valtsikan opiskelija. Nämä asiat selvitetään yksilöllisesti seminaarin/äidinkielen opintojen alussa!