Matematiikan ja tilastotieteen kurssitarjonta 2019-2020

 • Tälle sivustolle on koottu matematiikan ja tilastotieteen kurssit, jotka 1.8.2017 alkaen sisältyvät uusiin monitieteisiin koulutusohjelmiin: MAT, MFK, MAST, LSI, TCM, DATA
 • Sivusto palvelee ennen 31.7.2017 opintonsa aloittaneita matematiikan ja tilastotieteen koulutusohjelmien opiskelijoita - sekä sivuaineopiskelijoita.
 • Yleiselle ennen 31.7.2017 aloittaneiden ohjesivustolle pääset tästä. Sieltä löytyvät mm. vanhat tutkintovaatimukset ja kaikki se, mikä oli entisillä mat-til wiki-sivuilla!
 • Matematiikan ja tilastotieteen kurssit sisältyvät 1.8.2017 alkaen uusiin monitieteisiin koulutusohjelmiin. Kurssien koodeissa osoitetaan kyseisen kurssin vastuuohjelma (MAT, MFK, MAST, LSI, TCM, DATA ).
 • Alla olevien kurssilistausten lisäksi voit etsiä kursseja myös näiden koulutusohjelmien omien verkkosivujen kautta.

Lukuohje alla oleviin matematiikan ja tilastotieteen kurssilistauksiin

 • Kurssilistaukset alla noudattavat vanhojen mat-til- iki-sivujen perinnettä. Linkitystä ei kuitenkaan ole tehty vain kurssien kotisivulle. Linkitys menee päivittyviin weboodin kokonaistietoihin kursseista, eli näkyville tulee kurssin kotisivun lisäksi myöskin tiettyä kurssia koskevat mahdolliset yleistentit sekä vanhat kurssisivut (mikäli niitä on). Kurssin kotisivu on siis kurssin kohdalla yhtä klikkausta pidemmällä, mutta tätä kompensoi kattavampi informaatio kokonaisuudessaan.
 • Kurssit on jäsennelty perus-, aine- ja syventäviin opintoihin niillä periaatteilla, jotka on vahvistettu uusiin koulutusohjelmiin. Vanhoille koulutusohjelmille pätevät 18.12.2020 saakka kuitenkin ne jäsennykset, jotka ovat vanhoissa tutkintovaatimuksissa. Toisin sanoen kurssi, joka alla on esim. kategoriassa perusopinnot, mutta on vanhoissa tutkintovaatimuksissa aineopintojen kurssi, on edelleenkin aineopintojen kurssi.
 • Kun suunnittelet opintojasi, esim. päivität HOPSia,  huomioi että voit suunnitella suorittavasti vain MAT-, MAST-, LSI-, TCM-koodattuja matematiikan ja tilastotieteen kursseja, et vanhoilla numerokoodeilla (siis ei 57xxxx, ja tilastotieteen osalta ei myöskään 78xxxx) esiintyviä kursseja. Huomioi myös, että vanhojen koulutusohjelmien opiskelijat eivät tee HOPSia SIS-järjestelmään ("SISuun") vaan vanhoille lomakkeille.
 • Huomioi vastaavuustaulukot:
 • Huomioi myös, että ne kurssit, jotka jo olet suorittanut vanhoilla numerokoodeilla, eivät edellytä uusia hyväksilukuja. Huomioi, että et voi suorittaa kahteen kertaan samaa kurssia (olet jo suorittanut 57xxx kurssin, joka vastaavuustaulukon perusteella on nyt esim MAT- tai MAST-koodattu kurssi).

Matematiikan perusopinnot

MAT11006 Calculus IA: Limits and differentiation 5 op
MAT11007 Calculus IB: Integration 5 op
MAT11004 Differentiaalilaskenta  5 op
MAT11004 Differentialkalkyl 5 op
MAT11003 Gränsvärden
MAT11001 Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op
MAT11002 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op
MAT11003 Raja-arvot 5 op

Matematiikan aineopinnot

MAT21018 Combinatorics 5 op
MAT21014 Johdatus logiikkaan I 5 op
MAT21015 Johdatus logiikkaan II 5 op
MAT21016 Johdatus lukuteoriaan 10 op
MAT21008 Matematiikan kandiseminaari 2 op
MAT21004 Matematiikan proseminaari 2 op
MAT21002 Sarjat (I. periodi) 5 op
MAT21003 Vektorianalyysi I 5 op
MAT21020 Vektorianalyysi II 5 op

 • Matematiikan aineopintoihin voi sisällyttää tilastotieteen kursseja sekä matematiikan syventäviä kursseja.

Matematiikan perusopinnot

MAT11008 Advanced calculus 5 op
MAT11005 Integraalilaskenta 5 op
AYMAT11001 Johdatus yliopistomatematiikkaan

Matematiikan aineopinnot

MAT21010 Algebralliset rakenteet I 5 op
MAT21011 Algebralliset rakenteet II 5 op
MAT21012 Differentiaaliyhtälöt I 5 op
MAT21013 Differentiaaliyhtälöt II 5 op
MAT21014 Introduction to logic I 5 op
MAT21015 Introduction to logic II 5 op
MAT21001 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op
MAT22011 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 op
MAT21008 Matematiikan kandiseminaari 2 op
MAT21004 Matematiikan proseminaari 2 op
MAT21019 Matriisilaskennan sovelluksia 5 op
MAT21007 Mitta ja integraali 5 op
MAT21002 Sarjat (IV. periodi) 5 op
MAT21002 Series 5 op
MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I 5 op
MAT21005 Topologia Ia 5 op
MAT21006 Topologia Ib 5 op

 • Matematiikan aineopintoihin voi sisällyttää tilastotieteen kursseja ja matematiikan syventäviä kursseja

 

MAST31213 Complexity theory 10 cr
MAST31206 Dependence logic 10 cr
MAST31209 Descriptive set theory 5 cr
MAST31002 Functional analysis 10 cr
MAST31023 Introduction to algebraic topology 10 cr
DATA11002 Introduction to machine learning 5 cr
MAST31401 Inverse Problems 1: convolution and deconvolution 5 cr
MAST31406 Inverse Problems 2: tomography and regularization 5 cr
TCM309 Kinetic theory 10 cr
MAST30001 Master''s thesis seminar 5 cr
MAST31501 Mathematical modelling 10 cr
LSI33003 Mathematics of infectious diseases 10 cr
MAST31042 Navier-Stokes equations I 5 cr
MAST31042 Navier-Stokes equations II 5 cr
MAST31208 Non-elementary model theory 5 cr
MAST31701 Probability theory I 5 cr
MAST31702 Probability theory II 5 cr
MAST31001 Real analysis I 5 cr
MAST31004 Real analysis II 10 cr
MAST31802 Risk theory 10 cr
MAST31016 Sobolev spaces 10 cr
MAST31706 Stochastic analysis I 5 cr
MAST31710 Stochastic analysis II 5 cr
TCM309 Stochastic methods 10 cr
MAST31003 Topology II 10 cr

 • Advanced studies in mathematics can also include advanced statistics courses, and statistics courses are compulsory in certain specialization areas; see degree requirements and see also the list of statistics advanced courses
 • Note also the teaching curriculums of Data science and Computer science Master´s programmes.

MAST30125 A basic course in algebraic geometry
MAST31505 Adaptive dynamics 10 cr
MAST31024 Advanced algebraic topology 10 cr
MAST32004 Advanced Bayesian Inference 5 cr
DATA12001 Advanced Course in Machine Learning 5 cr
MAST31806 Advanced risk theory 5 cr
MAST31005 Algebra II 10 cr
MAST31202 Axiomatic set theory 10 cr
MAST31006 Complex analysis I 10 cr
MAST31214 Computability theory 10 cr
MAST31044 Dependence logic II 10 cr
MAST31008 Fourier analysis I 5 cr
MAST31009 Fourier analysis II 5 cr
MAST31037 Fractal geometry 5 cr
MAST31901 History of mathematics 5 cr
MAST31021 Homotopy and vector bundles 10 cr
MAST31017 Introduction differential geometry 10 cr
MAST30001 Master''s thesis seminar 5 cr
MAST31801 Mathematical finance I 5 cr
MAST31805 Mathematical finance II 5 cr
MAST31201 Mathematical logic 10 cr
MAST30126 Numerical Analysis course
MAST31010 Partial differential equations I 10 cr
MAST31908 Quantitative finance
MAST31301 Specialization course in mathematical physics 10 cr
MAST31018 Spectral theory 10 cr
MAST31038 Stochastic Partial Differential Equations I 5 cr
MAST31039 Stochastic Partial Differential Equations II 5 cr
MAST31704 Topics in probability I 5 cr
MAST31705 Topics in probability II 5 cr
MAST31804 Tariff theory 5 cr

 • Advanced studies in mathematics can also include advanced statistics courses, and statistics courses are compulsory in certain specialization areas; see degree requirements and see also the list of statistics advanced courses
 • Note also the teaching curriculums of Data science and Computer science Master´s programmes.

 

Tilastotieteen perusopinnot

MAT12005 Data-analyysin projekti 5 op
MAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op
MAT12002 Tilastotiede ja R tutuksi II 5 op 

Tilastotieteen aineopinnot

MAT22007 Tilastotieteen kandiseminaari 4 op
MAT22010 Tilastotieteen juuret 5 op
MAT22013 Tilastollinen päättely IIa 5 op
MAT22001 Todennäköisyyslaskenta IIa 5 op
MAT22002 Todennäköisyyslaskenta IIb 5 op
MAT22006 Yleistetyt lineaariset mallit I 5 op

 

 • Tilastotieteen aineopintoihin voi sisällyttää matematiikan kursseja, tietojenkäsittelytieteen kursseja ja tilastotieteen syventäviä kursseja.

 

Tilastotieteen perusopinnot

MAT12005 Data-analyysin projekti 5 op
MAT12004 Tilastollinen päättely I 5 op
MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I 5 op
AYMAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op. Kurssi on sama kuin syyslukukaudella järjestetty MAT12001. Suoritusmahdollisuus Avoimen yliopiston kautta 3. opetusperiodissa on ilmainen HY:n tutkinto-opiskelijoille. Kurssi MAT12002 Tilastotiede ja R tutuksi II järjestetään Avoimen yliopiston kautta touko-kesäkuussa (AYMAT12002).

Tilastotieteen aineopinnot

MAT22005 Bayes-päättely 5 op
MAT22004 Lineaariset mallit I 5 op
MAT22014 Tilastollinen päättely IIb 5 op
MAT22010 Tilastotieteen juuret 5 op
MAT22007 Tilastotieteen kandiseminaari 4 op

 • Tilastotieteen aineopintoihin voi sisällyttää matematiikan kursseja, tietojenkäsittelytieteen kursseja ja tilastotieteen syventäviä kursseja

LSI35002 Bayesian inference in biosciences 5 cr
MAST30121 Causal inference: foundation, application and assumptions 5 cr
MAST32001 Computational statistics I 5 cr
MAST33011 Data analysis with SAS 5 cr
MAST33001 Generalized linear models II 5 cr
MAST32006 High dimensional statistics 5 cr
MAST32015 History of statistics 5 cr
MAST32016 Statistical methods to handle missing data
MAST32012 Survival and event history analysis I 5 cr
MAST32007 Time series analysis I 5 cr
LSI34001 Topics in biostatistics 5 cr
MAST32003 Statistical inference III 5 cr: The course will not be lectured any more. It is possible to have an exam or compensate this compulsory course (for statistics major advanced studies) by taking the course MAST32001 Computational statistics I 5 cr.

 • Advanced studies in statistics can also include advanced mathematics courses (see the list of mathematics advanced courses) and courses from Data science and Computer science Master´s programmes.

 

MAST32004 Advanced Bayesian Inference 5 cr
MAST33015 Analysis of complex surveys 5 cr
MAST33003 Nonparametric and robust methods 5 cr
MAST33004 Robust regression 5 cr
MAST33009 Structural equation models 5 cr
MAST33019 Survey methodology and European statistical system 5 cr
MAST32013 Survival and event history analysis II 5 cr
MAST32008 Time series analysis II 5 cr

 • Advanced studies in statistics can also include advanced mathematics courses (see the list of mathematics advanced courses) and courses from Data science and Computer science Master´s programmes.

MFK-407 Johdatus matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen
MFK-M204 Matematiikkaa kaikkialla
MFK-201C Symbolinen laskenta I
MFK-M203B Symbolinen laskenta II
MFK-M303 Yliopistomatematiikka aineenopettajan näkökulmasta

 • Tässä on listattu vain ne matematiikan aineenopettajan kurssit, jotka eivät ole MAT-kursseja.
 • MFK-ohjelman verkkosivuilta ja opiskelijan ohjeista löydät lisää tietoja

 

HOPS  Vanhojen koulutusohjelmien opiskelijat eivät tee HOPSia SIS-järjestelmässä vaan vanhoilla lomakkeilla
MAT20004 Latex-kurssi 1 op
MFK-403 Opiskelijalähtöinen ohjaaminen 5 op
MAT20002 Matematiikkaa kaikkialla 5 op
MAT22012 Tilastotieteen työkenttä 5 op

MAT20003 Äidinkielen opinnot 3 op
- Matematiikan ja tilastotieteen koulutusohjelmien sekä matemaattisten tieteiden koulutusohjelman opiskelijat suorittavat äidinkielen opinnot kandiseminaarien yhteydessä. MAT21008 Matematiikan kandiseminaari ei ole pakollinen vanhassa matematiikan koulutusohjelmassa, mutta siitä saa 2 op aineopintoihin. MAT22007 Tilastotieteen kandiseminaari 4 op on pakollinen (koska näin ollut myös vanhassa koulutusohjelmassa, mutta ML:n ja valtiotieteellisen pakollisuuden laajuus on erilainen). Molempien oppiaineiden kandiseminaarit ja äidinkielen opinnot ovat osittain samaa opetustapahtumaa, osittain eri:  tilastotieteen suoritus on laajempi, omat esitykset opponointeineen; tilastotieteen opiskelijoilla suorituksen laajuuteen vaikuttaa kuitenkin, onko aiemmin suorittanut kurssin 57782 Tieteellinen viestintä 2 op, ja onko ML:n vai valtsikan opiskelija. Nämä asiat selvitetään yksilöllisesti seminaarin/äidinkielen opintojen alussa!