Yhteistyöstä vaikuttavuutta

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on monessa mukana - tutkimuksemme ja asiantuntemuksemme antavat arvokasta uutta tietoa yhteiskunnalle ja auttavat kouluttamaan alojen uusia osaajia.

Tiedekunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy siitä, että tutkimustuloksemme ja asiantuntijamme ovat yhteiskunnan käytössä ja päätöksenteon tukena niin kotimaassa kuin globaalistikin. Myös alumnimme ovat meille tärkeitä sanansaattajia ja vuoropuhelun kumppaneita.

Tutkijamme  toimivat lukuisissa erilaisissa asiantuntijaelimissä, kuten Valtion ravitsemusneuvottelukunnassa, Luontopaneelissa ja muissa ministeriöiden ja EU-tason työryhmissä. Teemme aktiivisesti opetus- ja tutkimusyhteistyötä alan sektoritutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Lisäksi tiedekunta tarjoaa kotipesän esimerkiksi Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutille (HELSUS), suomalaisten yliopistojen kehitysyhteistyöverkostolle (UniPID, alkaen 2021) sekä kansalliselle ilmastopaneelille.

Tavoitteena on, että tutkimuksemme on alansa kärjessä ja tuottamamme tieto löytää hyödyntäjänsä. Lisäksi on tärkeää, että opetuksemme on ajankohtaista ja vastaa työelämän tarpeita, ja opiskelijamme saavat työelämäkontakteja jo opiskeluaikanaan.