Tutkimusprofiili

Luonnonvarojen kestävä käyttö on merkittävässä asemassa ratkottaessa tulevaisuuden suuria kysymyksiä, kuten riittävän ja turvallisen ravinnon tuotantoa kasvavalle väestölle. Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa tehtävä tutkimus tuottaa tieteellisesti perusteltuja näkemyksiä ja keinoja vastaamaan maatalouden, elintarviketuotannon sekä metsätalouden tulevaisuuden haasteisiin. Haasteita tuovat erityisesti ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen, muut ympäristökysymykset, ruokaturvallisuus ja -huolto, energian tuotanto ja säästö sekä metsätalouden muutos. Tutkimuksen tehtävänä on edistää uusiutuvien luonnonvarojen kestävää tuotantoa, käyttöä ja kulutusta kansallisesti ja globaalisti yhdistäen luonnontieteellisiä, teknologisia, taloustieteellisiä ja muita yhteiskuntatieteellisiä lähestymistapoja.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on mukana mm. Helsingin yliopiston rakenteellisessa profilointihankkeessa HiLIFE. Tiedekunnan tutkimuksen kattoteemana on Kestävä biotuotanto (Sustainable bioproduction).