Tohtorikoulutus maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa

Tohtorin tutkinto on korkein yliopistollinen tutkinto, joka pätevöittää ennen kaikkea tutkijan tehtäviin. Väitöstutkimuksen keskeisin osa on tutkimustyö, joka tehdään kokeneemman tutkijan ohjauksessa. Tutkintoon kuuluu myös teoreettisia, omaa tutkimusta tukevia opintoja.  Väitöskirjan julkinen puolustaminen – väitöstilaisuus – kuuluu oleellisena osana tohtoriopintoihin.

Tohtoriohjelmat järjestävät kursseja ja seminaareja. Tohtoriohjelmat ovat myös vastuussa tohtorikoulutettavien neuvonnasta ja ohjauksesta.

Tietoa opinnoista, ohjauksesta, rekisteriseurannasta ja opinto-oikeuden palautuksesta löydät Opiskelijan ohjeet -sivustolta.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan jatkotutkintoja ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot: maatalous- ja metsätieteiden tohtori (MMT), maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti (MML), elintarviketieteiden tohtori (ETT), elintarviketieteiden lisensiaatti (ETL) sekä filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL).

Konsistorin linjauksen (2006) mukaan Helsingin yliopistossa ensisijainen jatkotutkinto on tohtorin tutkinto. Tutkinnonsuoritusoikeutta voi hakea vain tohtorintutkintoon.

Tiedekunta päättää hakemuksen hyväksyessään aikaisempien opintojen ja väitöskirjan aihepiirin perusteella, mihin tutkintoon opinnot johtavat.

  • Maatalous- ja metsätieteiden maisterin (MMM) tutkinnon suorittaneelle voidaan myöntää MMT-tutkinnon suoritusoikeus.
  • Elintarviketieteiden maisterin (ETM) tutkinnon suorittaneelle voidaan myöntää ETT-tutkinnon suoritusoikeus.
  • Hakija voi myös saada MMT- tai ETT-tutkinnon suoritusoikeuden, mikäli vastuuprofessori arvioi hakijan taustatutkinnon/taustatutkintojen soveltuvan haettuun tohtorin tutkintoon. Tämä edellyttää vähintään 100 op alan opintoja.
  • Muussa tapauksessa hakijalle voidaan myöntää FT-tutkinnon suoritusoikeus.

Helsingin yliopistossa on neljä tutkijakoulua, jotka muodostuvat tohtoriohjelmista. Tutkijakoulujen alat eivät noudata tiedekunta- tai kampusrakennetta, vaan perustuvat yhteistyöhön tutkimuksessa ja tohtorikoulutuksessa. Helsingin yliopiston tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutettavat voivat kuulua yhteen seuraavista 12 tohtoriohjelmasta:

Ympäristö-, elintarvike- ja biotieteellinen tutkijakoulu (YEB)

Luonnontieteellinen tutkijakoulu (DONASCI)

Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu (TT)

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu (HYMY)

Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelmaa  (AGFOREE), Ruokaketjun ja terveyden tohtoriohjelma (FoodHealth) ja Mikrobiologian ja biotekniikan tohtoriohjelmaa (MBDP) koordinoidaan maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa.

Ohjelmakohtaiset hakuohjeet ja hakuajat löytyvät kyseisen tohtoriohjelman kotisivulta.

Kaikille tohtorikoulutettaville nimetään ohjaajan tai ohjaajien lisäksi vastuuhenkilö, joka on tutkinnon myöntävässä tiedekunnassa työsuhteessa toimiva professori tai dosentti ja joka tuntee hyvin Helsingin yliopiston tohtorikoulutusta koskevat säännöt ja käytännöt. Vastuuhenkilön tehtävä ei sisällä varsinaista ohjausvelvollisuutta, mutta vastuuhenkilöksi voidaan nimetä myös pääohjaaja, mikäli hän täyttää mainitut kriteerit. Vastuuhenkilö nimetään samassa yhteydessä kuin ohjaajat.

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa tohtorikoulutettavan vastuuhenkilönä voivat toimia kaikki tiedekunnan professorit ja apulaisprofessorit, jotka ovat vakinaistamispolun tasolla 2 (Associate professor). Vastuuhenkilöstä käytetään usein nimitystä vastuuprofessori.

Opetustyön ohjeissa kerrotaan tarkemmin vastuuhenkilön roolista.

Ennen 1.8.2017 aloittaneiden tohtorikoulutettavien tohtorin tutkintoon sisältyy 60 opintopisteen laajuiset teoreettiset opinnot sekä väitöskirjasta ja sen julkinen puolustaminen. Siirtymäaika uusiin, tohtoriohjelmakohtaisiin tutkintovaatimuksiin on kolme vuotta.

Uudet, tohtoriohjelmakohtaiset tutkintovaatimukset sisältävät 40 opintopisteen laajuiset teoreettiset opinnot, väitöskirjan, sekä väitöskirjan julkisen puolustamisen. Ohjelmakohtaiset tutkintovaatimukset löytyvät ohjelmien sivuilta.

Tohtoriohjelmat järjestävät jatkotutkintoihin sopivia opintojaksoja, seminaareja, työpajoja ja muuta opetusta.

Opetustiedot löytyvät Opintoni -sivulta. Kirjautumatta opetustietoja voi selata ja katsella kurssisivujen hakusivulta.

Kuluvan vuoden opinto-opas löytyy WebOodista. Tutkijakoulujen ja tohtoriohjelmien koulutustarjonta löytyy niiden kotisivuilta: Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat.