Tohtorikoulutus

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta kuuluu osana Helsingin yliopistoa Euroopan parhaiden tutkimusyliopistojen liittoon eli LERU:un. Tiedekunnassa tehdään kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettua monitieteistä tutkimusta. Tämän tutkimuksen tekemisessä tohtorikoulutettavien merkitys on suuri.

Tohtorin tutkinto on korkein yliopistollinen tutkinto, joka pätevöittää ennen kaikkea tutkijan tehtäviin. Väitöstutkimuksen keskeisin osa on tutkimustyö, joka tehdään kokeneemman tutkijan ohjauksessa. Tutkintoon kuuluu myös 60 opintopisteen laajuiset teoreettiset opinnot.  Väitöskirjan julkinen puolustaminen - väitöstilaisuus – kuuluu oleellisena osana tohtoriopintoihin.  

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa maatalous- ja metsätieteiden tohtorin, elintarviketieteiden tohtorin tai filosofian tohtorin tutkinnon. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain noin 50 tohtoria.  

Tohtorikoulutus Helsingin yliopistossa