Mikrobiologia

Mikrobiologia tutkii bakteereja, arkeoneja, sieniä ja viruksia. Mikrobien perustutkimus ja ekologia sekä mikrobiologian sovellukset maa- ja metsätaloudessa, elintarvikkeiden tuotannossa, lääketieteessä, ympäristötieteissä sekä mikrobibiotekniikassa ovat tutkimuksen keskiössä.

Mikrobiologiassa on omat maisteri- ja tohtoriohjelmansa. Mikrobiologian voi valita maisterintutkintoon aloittamalla opinnot joko molekyylibiotieteiden, elintarviketieteiden, ympäristötieteiden tai biologian kandidaatin koulutusohjelmassa. Maisteriopinnoissa on mahdollisuus suuntautua elintarvikemikrobiologiaan, ympäristömikrobiologiaan, sienitieteeseen, lääketieteellinen mikrobiologia, virologiaan tai mikrobibiotekniikkaan. Mikrobiologiaa opetetaan Viikin kampuksella kahden tiedekunnan (maatalous-metsätieteet, bio- ja ympäristötieteet) rajat ylittävänä yhteisopetuksena.

Mikrobiologian maisterin- tai jatkotutkinnon suorittaneet sijoittuvat pääasiallisesti tutkijoiksi ja asiantuntijoiksi tutkimuslaitoksiin, teollisuuteen, sairaala- ja valvontalaboratorioihin sekä hallinto- ja opetustehtäviin.