Maataloustieteet

Maatalous on ruokaturvan perusta. Tulevien vuosikymmenten maataloustutkimusta tulee leimaamaan samanaikaisesti vaatimus ruoan riittävyydestä kasvavalle väestölle sekä huoli globaalimuutoksen, kuten ilmastonmuutoksen, ympäristön kuormittumisen, luonnonvarojen riittävyyden, energiapulan ja dieettien muutoksen, asettamista haasteista ruoan tuotannon ja kulutuksen järjestelmän kestävyydelle.

Maataloustieteiden osaston tehtävä on maa- ja puutarhatalouden kasvintuotantoa, kotieläintuotantoa sekä näiden teknologiaa ja ympäristövaikutuksia koskeva tieteellinen tutkimus sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Osaston päätutkimusalat ovat agroteknologia, biotekniikka, kasvintuotantotieteet, kotieläintiede sekä maaperä- ja ympäristötiede.

Osaston monitieteinen tutkimus tähtää maatalouden perustutkimuksen vahvistamiseen sekä sen ja soveltavan tutkimuksen yhtymäkohtien lisäämiseen. Osaston tutkimus on kansainvälisesti arvostettua ja laadukasta sekä samalla kansallisesti tärkeää, sillä se hyödyttää maa- ja puutarhataloutta sekä niihin perustuvia elinkeinoja. Tutkimuksen tasoa ja laajuutta vahvistetaan edelleen verkostoitumalla niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Tieteenalat: