Elintarvike- ja ravitsemustieteet

Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osaston tehtävänä on kansainvälisesti arvostettu ja laadukas tieteellinen tutkimus edustamillaan aloilla sekä tutkimukseen perustuva ylin opetus Suomessa. Osasto vastaa elintarviketieteiden kandiohjelmasta ja monikielisistä elintarviketieteen sekä ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelmista. Osaston ulkopuolisen rahoituksen määrä on 40% budjetista ja tohtorikoulutettavien määrä noin 30. Osastolla on käytettävissään ajanmukaiset analyyttiset laitteistot sekä prosessilaboratoriot. Yhteydet alan teollisuuteen ovat hyvät.

Tutkimuksen yksi painoalue on raaka-aineista elintarvikkeiksi, jossa ydinalueena on elintarvikkeiden valmistusprosessit, erityisesti kotimaisten elintarvikeraaka-aineiden jalostusketjujen hallinta mukaan lukien pakkausteknologia. Sivuvirtojen hyväksikäyttö (kiertotalous) sekä mikrobien hyötykäyttö ovat keskeistä. Toinen tutkimuksen painoalue on ruoan laatu ja hyvä ravitsemus, jossa kohteena ovat terveellisyyteen ja aistittavaan laatuun vaikuttavat elintarvikkeiden ainesosat ja niiden ominaisuudet. Tavoitteena on edistää ruoan kemiallista ja mikrobiologista turvallisuutta sekä ottaa osaa riskien arviointiin ja hallintaan. Myös ruoanvalintaan liittyvät tekijät ja ravinnon merkitys terveyden ylläpidossa ovat tärkeitä.