Dekaanit ja tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvosto on monijäseninen hallinnollinen toimielin. Tiedekuntaneuvosto kehittää dekaanin johdolla tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja tiedekunnan toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa on dekaanin lisäksi 18 jäsentä ja varajäsentä. Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä vuotta, kuitenkin niin, että opiskelijajäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.

Tiedekunnan dekaanina toimii Ritva Toivonen

Ritva Toivonen on tohtori (metsäekonomia ja markkinointi) ja dosentti maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta. Yliopiston lisäksi hän on työskennellyt ekonomistina, tutkimusjohtajana, pääjohtajana ja toimitusjohtajana valtiollisissa ja yksityisissä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioissa. Lisäksi hän on toiminut elinkeinoelämän edunvalvontatehtävissä. Kansainvälistä kokemusta hänellä on YK:sta ja Freiburgin yliopistosta. Juuri nyt hänen omassa tutkimustyössään on esillä puun käyttö ja puurakentamisen liiketoiminta sekä metsäpolitiikka. Vapaa-aikaan kuluu perheen maatila ja metsäretket.

Johdon assistentti: Jessica Mildh

Varadekaani Maija Tenkanen

Maija Tenkanen on biotuotannon kemian professori. Ennen siirtymistään Helsingin yliopistoon hän työskenteli lähes viisitoista vuotta VTT Biotekniikassa. Tohtorikoulutettavana hän vieraili puoli vuotta Yhdysvalloissa Department of Chemistry, Massachusetts Institute of Technology ja väitteli Teknillisessä korkeakoulussa. Vuonna 2003 hän sai arvostetun Marcus Wallenberg palkinnon. Tutkimusaiheena ovat kasvien soluseinissä yleisesti esiintyvät mutta toistaiseksi vähän hyödynnetyt hemiselluloosat (ksylaanit, mannaanit) – niiden karakterisointi, entsymaattinen muokkaus ja sovellukset mm. elintarvikkeiden ainesosina ja pakkauksissa. Toisena kiinnostuksen kohteena tutkimuksessa ovat maitohappobakteerien tuottamien eksopolysakkarien biosynteesi, rakenne ja hyödyntäminen elintarvikkeissa.

Vastuualueet

Varadekaani Maija Tenkanen vastaa tiedekunnan tutkimusasioista ja tutkijakoulutuksen kehittämisestä sekä tasa-arvoon liittyvistä asioista. Hän toimii tarvittaessa dekaanin sijaisena.

Varadekaani Janna Pietikäinen

Janna Pietikäinen on ympäristöopetuksen yliopistonlehtori. Hän on suorittanut Helsingin yliopistossa maisterintutkinnon yleisessä mikrobiologiassa ja tohtorintutkinnon metsämaatieteessä, minkä jälkeen hän vieraili vuoden Lundin yliopistossa. Hän on tehnyt tutkimusta maaperän ekosysteemeistä sekä ympäristö- ja kestävyyskysymyksistä. Opetusmenetelmien, arvioinnin, tieteidenvälisen ympäristöopetuksen, vertaisopetuksen ja koulutusohjelmien kehittäminen on ollut hänen opetustyönsä ytimessä. Hän on suunnitellut ja johtanut kahta tiedekuntien yhteistä koulutusohjelmaa ympäristö- ja kestävyystieteissä. Hän on suorittanut opettajan kelpoisuuden tuottavat pedagogiset opinnot yliopistopedagogiikassa. Kampuksen kestävyyskysymysten edistäminen opiskelijalähtöisesti on ollut myös hänen kiinnostuksen kohteenaan. Hänet valittiin Opettajien akatemian jäseneksi vuonna 2015.

Vastuualueet

Koulutukseen liittyvät asiat ja kaksikielisyysasiat.

 

Varadekaani Kari Hyytiäinen

Kari Hyytiäinen on Itämeren suojelun ekonomian professori. Hän tutkii merellisten ympäristöongelmien tehokasta torjuntaa ja ohjausta. Tutkimusteemat liittyvät rehevöitymisen torjuntaan, ympäristövahinkojen ennalta torjumiseen ja merialueiden eri käyttömuotojen yhteensovittamiseen. Hyytiäinen koordinoi monitieteistä Itämeritutkimukseen liittyvää opintokokonaisuutta ja opettaa ympäristötaloustieteen menetelmiä vesiekosysteemien liittyvien ongelmien analyysissä ja ratkaisussa. Professuuri on Helsingin kaupungin lahjoitus. Ennen professuuria Hyytiäinen on työskennellyt tutkijana Luonnonvarakeskuksessa sekä kehitysyhteistyötehtävissä.

Vastuualueet

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, sidosryhmätyö, sisäinen yhteisöllisyys ja viestintä, toiminnan vastuullisuus ja kansainväliset asiat

Varadekaani Laura Alakukku

Laura Alakukku on maatalouden ympäristöteknologian professori. Hänen tutkimustavoitteensa on kehittää peltoviljelyn ympäristökuormitusta vähentäviä menetelmiä. Tähän liittyen hän tutkimusaiheitaan ovat maan rakenne, tiivistyminen, perusmuokkausmenetelmien ja kasvinvuorotuksen vaikutus maan laatuun, maan biologinen muokkaus ja täsmäviljely. Hänen ryhmänsä tutkii myös jatkuvien mittausten käyttöä tutkittaessa maan prosesseja, kone-maa-kasvi systeemin vaikutuksia niihin sekä tuotettaessa tietoa viljelijän päätöksenteon tueksi. Ennen siirtymistään Helsingin yliopistoon Alakukku työskenteli 20 vuotta Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (nykyinen Luonnonvarakeskus). Hän on Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen.

Vastuualueet

Infrastruktuurin johtaminen ja kehittäminen.

Tiedekuntaneuvoston kokoukset

Kokoukset alkavat klo 10.00

   

  Syksy 2021

  • Tiistaina 07.09.202, Zoom-kokous
   Materiaalin toimitusaika viimeistään 24.08.2021 klo 12
   Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.
  • Tiistaina 12.10.2021, Zoom-kokous
   Materiaalin toimitusaika viimeistään 28.09.2021 klo 12
   Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.
  • Tiistaina 09.11.2021
   Materiaalin toimitusaika viimeistään 26.10.2021 klo 12
   Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.
  • Tiistaina 14.12.2021
   Materiaalin toimitusaika viimeistään 30.11.2021 klo 12
   Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.

  Esityslistat ja pöytäkirjat

  Tiedekuntaneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat ovat Flamma-intranetissä opiskelijoita ja yliopiston henkilöstöä varten. Samalta sivulta löytyvät tiedekuntaneuvoston jäsenet. Flamma vaatii kirjautumisen. Mikäli et pääse Flammaan, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella mmtdk-hallinto@helsinki.fi