Uuden ajattelun kehto

Helsingin yliopisto on ainutlaatuinen tieteen ja ajattelun keskus – sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Uuden tiedon etsiminen ja rajoja rikkova tutkimus synnyttävät ratkaisuja, jotka vaikuttavat planeettamme ja koko ihmiskunnan tulevaisuuteen. Radikaali avoimuus ja aktiivinen kansainvälinen yhteistyö tekevät Helsingin yliopistosta globaalin vaikuttajan. Haluamme jakaa osaamistamme ja vaikuttaa koko maailman parhaaksi.

Maailman parhaaksi -kampanjamme vahvistaa uraauurtavaa tutkimusta ja innostavaa opiskelua. Kampanja kärkiteemat ovat ilmasto ja ilmanlaatu, syövän mekanismit, tulevaisuuden oppiminen ja tekoälyn mahdollisuudet. Kampanja tukee myös yliopiston muiden tärkeiden tutkimukseen, opetukseen ja yhteistyöhön liittyen tavoitteiden saavuttamista.  Kampanja jatkaa Helsingin yliopiston tarinaa, joka perustuu tutkimuksen, opetuksen ja yhteistyön voimaan.

Uskomme intohimoisesti ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi.

Helsingin yliopiston perusti vuonna 1640 13-vuotias tyttö, jonka maailma oppi tuntemaan Ruotsin kuningatar Kristiinana. Yliopisto oli pieni ja vaatimaton 11 professorin ja 250 opiskelijan akateeminen yhteisö, jossa tulevat papit ja viranhaltijat oppivat luterilaista teologiaa ja eurooppalaista humanismia. 1800-luvulla yliopistosta tuli kansallisen heräämisen keskus.

Helsingin yliopisto on kautta historiansa ollut keskeinen vaikuttaja maamme sivistyksen ja hyvinvoinnin rakentamisessa. Yliopiston portaita ovat nousseet yhdeksän presidenttiä ja tuhansia politiikan, tieteen, kulttuurin ja talouden vaikuttajia. Neljää nobelistia unohtamatta.

Menestystämme huippuyliopistona ei mitata vuosissa vaan vuosikymmenissä ja -sadoissa. Niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina katseemme on ollut tulevaisuudessa.

Helsingin yliopiston perusti 13-vuotias tyttö. Maailma oppi tuntemaan hänet kuningatar Kristiinana.

Pohjoinen sijainti ja karu luonto ovat muokanneet meistä suomalaisista selviytyjiä. Elämä maailman laella vaatii ratkaisulähtöistä ajattelua, avoimuutta ja kykyä tehdä asioita yhdessä.

Maailma on monimuotoinen kokonaisuus täynnä monimutkaisia ongelmia. Meidät tunnetaan kyvystämme ajatella kirkkaasti ja tuottaa ratkaisuja, jotka kestävät aikaa. Asiantuntemuksemme, asenteemme ja yhteistyökykymme, ehkä myös itsepäisyytemme ovat yhdessä jotain sellaista, mitä maailmalla tarvitaan juuri nyt.

Tänä päivänä Helsingin yliopisto on yli 40 000 tutkijan, opettajan ja opiskelijan yhteisö, jossa tehdään uraauurtavaa monitieteistä tutkimusta 11 tiedekunnan ja yli 4 000 tutkijan voimin.  

Maailman monitieteisten yliopistojen joukossa olemme huipulla. Kuulumme parhaaseen puoleen prosenttiin.

Maailman monitieteisten yliopistojen joukossa Helsingin yliopisto on huipulla.

Me suomalaiset uskomme oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan. Olemme todiste siitä, että pienikin maa menestyy, kun kaikilla on mahdollisuus menestyä. Oli kyse terveydestä, koulutuksesta tai teknologiasta, kehitämme ratkaisuja kaikille, emme vain harvoille ja valituille. Luomme ja jaamme ideoita, jotka luovat hyvinvointia koko yhteiskunnalle ihmisten tulotasosta tai koulutuksesta riippumatta.

Maailman parhaana pidetyn koulujärjestelmän ja terveydenhuollon juuret löytyvät yliopistostamme. Nämä ovat loistavia esimerkkejä yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta ja kestävästä kehityksestä, joista jokainen voi nauttia.

Läpinäkyvyys, tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus ohjaavat kaikkea tekemistämme. Uskomme radikaaliin avoimuuteen – avoimeen tieteeseen, dataan ja innovaatioihin. Tiedon jakaminen kiihdyttää ja edesauttaa talouden, yhteiskunnan ja kulttuurin muuttumista paremmaksi. Tämä on mielestämme ihmisyyttä parhaimmillaan.

Oli kyse terveydestä, koulutuksesta tai teknologiasta, kehitämme ratkaisuja kaikille, emme vain harvoille ja valituille.

Rakennamme osaltamme parempaa ja kestävämpää maailmaa osallistumalla globaalien ongelmien ratkaisemiseen. Monimuotoinen maailma tarvitsee monitieteisiä ratkaisuja.

Meidät tunnetaan ilmastotutkimuksen pioneerina. Tavoitteemme on rakentaa maailmanlaajuinen ilmanlaadun mittausasemien verkosto hyödyttää koko maailmaa. Helsingissä tehdyn tutkimuksen ansiosta syövän syntymekanismeja ymmärretään paremmin kuin aikaisemmin, ja yliopiston kliininen biopankki on perusta uraauurtavalle geenitutkimukselle.  Koulutamme maailman parhaita opettajia, ja olemme myös datatieteen edelläkävijöitä.

Helsingin yliopistossa tehdään sitkeästi työtä oikeudenmukaisemman, turvallisemman ja paremman maailman puolesta. Yliopiston tärkeimmät arvot ovat kriittisyys ja pyrkimys totuuteen. Ne ovat myös asioita, joita maailma tarvitsee juuri nyt ehkä enemmän kuin koskaan.

Rakennamme osaltamme parempaa ja kestävämpää maailmaa osallistumalla globaalien ongelmien ratkaisemiseen.

 

Ajattelun voimalla maailman parhaaksi -kampanjamme tähtää uraauurtavan tutkimuksen ja innostavan opiskelun tukemiseen. Kampanja kärkiteemat ovat ilmasto ja ilmanlaatu, syövän mekanismit, tulevaisuuden oppiminen ja tekoälyn mahdollisuudet. Kampanja tukee myös yliopiston muiden tärkeiden tutkimukseen, opetukseen ja yhteistyöhön liittyen tavoitteiden saavuttamista.

Tavoitteenamme on kerätä yhteensä 100 miljoonaa euroa lahjoituksia ja tehdä yhteistyötä yhä useamman kotimaisen ja kansainvälisen kumppanin kanssa. Tuloksemme on syksyllä 2018 noin 54 miljoonaa euroa. Lahjoittajayhteisössämme on yli 3000 lahjoittajaa. Parempaa maailmaa voi rakentaa vain yhteistyöllä.  

Helsingin yliopisto panostaa kansainvälisesti korkeatasoisten tutkimusympäristöjen rakentamiseen monella tieteenalalla. Uudet instituutit ja tutkimuskeskittymät ovat monitieteisiä, ja ne yhdistävät tutkijoita ja opiskelijoita eri kampuksilla, Kestävyystieteen instituutti HELSUS, elämäntieteiden kokonaisuuden yhdistävä HiLife (Helsinki Institute of Life Sciences), Ilmakehätieteiden keskus INAR, datatieteen monitieteinen HIDATA (Helsinki Centre for Data Science) ja ihmistieteiden HELDIG, Helsinki Centre for Digital Humanities ovat uusia avauksiamme tutkimuksen kansainvälisten edellytysten vahvistamiseksi.

Kansainväliset opiskelijat ja tutkimushenkilöstö ovat arvokas osa yliopistoyhteisöä. Haluamme olla houkutteleva opiskelu-, opetus- ja tutkimusympäristö, jonne tullaan ympäri maailmaa.  Tavoitteenamme on luoda aktiivinen kansainvälisten vierailevien tutkijoiden ohjelma, jonka kautta Helsingin yliopisto voi houkutella Suomeen alojensa maailman parhaita tutkijoita. Meillä on jo yli 30 kansainvälistä maisteriohjelmaa ja useita kansainvälisiä kandidaatintason tutkinto-ohjelmia. Tarjoamme EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville lahjakkaille kansainvälisille maisteriopiskelijoille lukukausistipendejä, ja opiskelijat ja tutkijat voivat myös hakea matka-apurahoja liikkumiseen Suomen ja kansainvälisten tutkimusyhteisöjen välillä.

Lisätietoja kansainvälisten maisteriohjelmien stipendirahastosta >>

Haluamme vahvistaa yliopistosta valmistuneiden kandien, maisterien ja tohtorien työelämävalmiuksia opintojen joka vaiheessa. Opetussisällön ohella työelämäyhteyksiä rakennetaan myös monilla muilla tavoilla kuten mentorointiohjelmilla ja alumnitoiminnalla. Lisäksi haluamme perustaa työelämäprofessuureja jokaiseen tiedekuntaan: tällä hetkellä yliopiston ulkopuolisessa työelämässä ansioituneita kokeneita ammattilaisia on työelämäprofessoreina jo kuusi.

Lue lisää työelämäprofessoreista täältä >>

Helsingin yliopiston digitalisaatio-ohjelman tavoitteena on älykampuksista rakentuva digitaalinen tutkimusyliopisto, jossa langattomat teknologiat ja esineiden internet ja suuret, monen käyttäjän jakamat näytöt, oppimista auttava tekoäly sekä sisätiloissa toimiva paikannus helpottavat opiskelua, opetusta, tutkimusta ja kampuksen arkea. Haluamme saattaa tiedon helposti saavutettavaksi olipa tiedon tarvitsija opiskelija tai tutkija, yliopistolainen tai yliopiston kumppani. Opetusmateriaalit ovat sähköisiä ja lähiopetukseen perustuvaa huippuopetusta tuetaan tekoälyä soveltavilla sähköisillä työvälineillä.