ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n rahasto

Yhteisö- ja yritysviestinnän työelämäprofessuurit

ProCom ry:n ja Helsingin yliopiston viestinnän oppiaineen yhteinen tavoite oli perustaa kolmevuotinen yhteisöviestinnän professuuri Helsingin yliopistolle. Professuuri perustettiin syksyllä 2017 mutta samalla päätettiin myös toisesta professuurista, joka keskittyisi yritysviestintään. Varainhankinta tähän professuuriin jatkuu.

Tue professuuria ja tee lahjoitus

Tue työelämäprofessuuria lahjoittamalla ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n rahastoon, joka edistää viestinnän tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. ProCom ry:n perustama rahasto toimii osana Helsingin yliopiston rahastoja, ja sen tavoitteena on kerätä varoja työelämäprofessuurien toimen rahoittamiseksi. 

Rahaston tämänhetkiset julkiset lahjoittajat ovat Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry (50 000), ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry (30 000), Juho ja Lempi Pitkäsen rahasto (30 000), Nokia Oyj (20 000), Mikael Jungner (10 000), Arja Suominen (10 000), Manifesto (2500), DNA (2500), sekä Ulrika Romantschuk (1200) ja Johanna Tuutti / proOPPS oy (250) sekä  emeritusprofessoreiden Osmo A. Wiio ja Leif Åbergin rahastot (500).

Tee lahjoitus verkossa ja tule mukaan>>
(verkkolahjoittaminen myös yrityksille ja yhteisöille)

Lahjoituksen voi tehdä myös tilisiirtona Helsingin yliopiston rahastojen tilille Nordeaan IBAN = FI32 157230 000 30072, BIC = NDEAFIHH. Viestikenttään merkitään tieto "ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry:n rahasto" sekä lahjoittajan yhteystiedot. Lisätietoja lahjoittamisesta tilisiirtona >>

Lahjoitukset verovähennyskelpoisia

850–500 000 euron lahjoitukset yliopistoille ja korkeakouluille ovat verovähennyskelpoisia myös yksityishenkilöiden ja kuolinpesien tuloverotuksessa 1.1.2016 alkaen. Yrityksille ja yhteisöille vähennysoikeus on 850–250 000 euron suuruisista lahjoituksista. Lisätietoja verovähennysoikeudesta>>

Kiitos kumppanit!

Kiitämme lahjoittajia sekä hanketta eteenpäin vieviä kumppaneitamme, ja vastaamme mielellämme professuuria ja lahjoittamista koskeviin kysymyksiin. Mikäli toista työelämäprofessuuria varten ei saada kerättyä tarpeeksi varoja vuoden 2018 loppuun mennessä, rahaston varat käytetään Helsingin yliopiston koordinoimana yliopistojen yhteistyöhön yhteisöviestinnän opetuksen ja tutkimuksen alueella.

Työelämäprofessuurihanke:
Valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani, viestinnän professori Hannu Nieminen
Procom - Viestinnän ammattilaiset ry:n toimitusjohtaja Elina Melgin

Lisätietoja lahjoittamisesta:
yhteyspäällikkö Jasmin Etelämäki, puh. 029 41 21750 tai jasmin.etelamaki(a)helsinki.fi

Lue lisää Taloudellisen tiedotustoimisto TAT:n lahjoituksesta >>
Lue lisää Juho ja Lempi Pitkäsen rahaston lahjoituksesta >>