Eläinlääketieteen rahastot

Eläinlääketieteen rahasto edistää eläinlääketieteen tutkimusta, opetusta ja opiskelua Helsingin yliopistossa. Alan tutkimusta ja opiskelua tukevat myös Eläinlääketieteellisen anestesiologian ja kivunhoidon professuurirahasto, Fonden för svenskspråkig professur i husdjurens allmänna hälsovård, Koirien terveystutkimusrahasto, Thelma Mäkikyrön rahasto sekä Walter Ehströmin säätiön rahasto.

Pääoma ja hoitokunta (2017): 1 170 000 euroa, uusi hoitokunta nimitetään keväällä 2018.

Rahastoon kuuluu useita nimikkorahastoja:

Eläinlääketieteellisen ja lääketieteellisen akupunktuurin tut­ki­mus­ra­has­to Rahaston tarkoituksena on eläinlääketieteellisen ja lääketieteellisen akupunktuurin tutkimuksen tukeminen. Rahasto on perustettu vuonna 2012.

He­vos­sai­raa­lan ma­nee­si­ra­has­to Rahaston tarkoitus on tukea hevossairaalan maneesin rakentamista ja toimintaa. Yliopiston tavoite on rakentaa maneesi 2020-luvulla.

Mar­ga­re­ta ja Uuno Au­kus­ti Toi­vo­sen ra­has­to Perustuu Uuno Aukusti Toivosen testamenttilahjoitukseen 2004. Rahasto kantaa Uuno Aukusti Toivosen ja hänen puolisonsa Margareta Toivosen nimeä, ja se tukee eläinlääketieteellistä tutkimustoimintaa.

Rahasto edistää Helsingin yliopistossa tai sen kanssa yhteistyössä tehtävää koirien terveystutkimusta, erityisesti koirien kliinistä potilas- ja geenitutkimusta. Rahasto perustuu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan yhteistyöhön koirien terveystutkimuksen tukemiseksi.

Lue lisää Koirien terveystutkimusrahastosta >>

Rahaston tarkoitus on koirien, erityisesti kääpiöpinsereiden, hyvinvoinnin edistäminen. Rahasto toteuttaa tarkoitustaan tukemalla koirien terveystutkimusta.

Rahasto ylläpitää Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa eläinlääketieteellisen anestesiologian ja kivunhoidon professuuria.

Rahasto perustuu vuonna 2007 yliopistolle tehtyyn lahjoitukseen pysyvän ruotsinkielisen eläinlääketieteen professuurin perustamiseksi. Varat professuurin perustamiseksi lahjoittivat Suomen eläinlääketieteen säätiö, Eläinlääketieteellisen tutkimuksen tukisäätiö, Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden, Anna och Karl Eklunds stiftelse, Svenska Lantbruksproducenters centralförbund, Säästöpankkisäätiö, Vetcare Oy, Walter Ehrströmin säätiö sekä Yliopiston Apteekki.

Perustuu Walter Ehrströmin säätiön lahjoituksiin vuosina 2000 ja 2006. Rahaston tarkoituksena on rahoittaa maitohygienian ja nautaterveydenhuollon professuuria sekä maidon teollisen hygienian professuuria eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.