Yritysyhteistyö

Lääketeollisuus tarvitsee luotettavia yhteistyökumppaneita pystyäkseen toteuttamaan uuden lääkkeen kehittelyyn kuuluvat laajat kliiniset tutkimukset. Yliopistosairaalan klinikoissa onkin jatkuvasti meneillään kymmeniä lääketutkimuksia, joissa myös tiedekunnan tutkijat ovat osaltaan mukana. Näitä tilaustutkimuksia koordinoi HYKS-instituutti.

Tiedekunnan ja sairaalan yhteistyönä tehdään myös lääketieteelliseen teknologiaan ja biomateriaaleihin liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä, joissa on mukana sekä kotimaisia että ulkomaisia yrityksiä.

Lahjoitusprofessuurit ovat yksi ja viime vuosina yleistynyt tapa, joilla yritykset voivat tukea lääketieteellistä tutkimusta. Meilahden kampukselle ovat määräaikaisia professuureja lahjoittaneet esimerkiksi Alko, Amgen, Valio ja Yliopistoapteekki.

Verkostoidu ja kehitä yhdessä!

MeVac on Helsingin yliopiston ja HUSin rokotetutkimuskeskus, jossa tehdään sekä lääkeyhtiöiden tilaamia että akateemisia, tutkijalähtöisiä tutkimuksia. Yksikköä johtaa infektiosairauksien professori Anu Kantele.
 
Rokotetutkimuskeskus sijaitsee Meilahden sairaala-alueella Biomedicumissa.

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ensimmäinen työelämäprofessori on Kaarlo Simojoki. Professuuri rahoitetaan Alko Oy:n lahjoitusvaroin. Simojoen haastattelun pääsee lukemaan täältä.

Kuva: Helena Hiltunen

Meilahteen avautuneesta terveys- ja elämäntieteiden keskiöstä löytyy tukea kansainväliseen verkostoitumiseen ja ideoiden jatkokypsyttelyyn. Lue lisää

Yhteistyötä tehdään muun muassa lääkehoitojen vaikuttavuuden, täsmälääkkeiden kehittämisen ja geenitutkimuksen alueilla. Lue lisää

Helsingin yliopiston, HUS:n ja GlaxoSmithKlinen (GSK) solmiman raamisopimuksen myötä Helsingin yliopisto ja HUS aloittavat GSK:n kanssa laajan yhteistyön useilla lääketieteen erikoisaloilla. Lue lisää

Suomalainen hammashoitolaitteiden valmistaja Planmeca, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS ja Helsingin yliopisto ovat solmineet sopimuksen tutkimusyhteistyön syventämiseksi. Tavoitteena on edistää uusien terveysalan ratkaisujen tutkimus- ja kehittämistyötä. Lue lisää

Puitesopimus mahdollistaa entistä läheisemmän ja laajemman yhteistyön. Painopistealueita ovat tutkimus ja tuotekehitys, analytiikka sekä koulutus. Lue lisää

Helsingin yliopistollinen sairaala ja Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ovat aloittaneet yhteistyön verkkolaitteita valmistavan Nokian kanssa. Yhteistyön tavoitteena on luoda innovatiivisia ratkaisuja poliklinikkojen potilashoitoon sekä edistää yhteistä tutkimusta ja kehitystyötä. Ensimmäinen yhteistyöprojekti koskee potilaiden etäseurantaratkaisuja.

Nokia voi kehittää teknologiaa lääkäreiden ja potilaiden käyttökokemusten pohjalta.

Helsingin yliopisto, HUS ja kansainvälinen lääkejätti MSD ovat sopineet lisäävänsä yhteistyötä lääketutkimuksessa tavoitteenaan erityisesti yksilöllisten lääkkeiden kehittäminen. Lue lisää

HUS, Helsingin yliopisto ja Roche Oy ovat solmineet sopimuksen tutkimusyhteistyön syventämisestä. Sopimus on ensimmäinen, jonka osapuolina ovat HUS ja Helsingin yliopisto yhdessä sekä kansainvälinen lääkeyhtiö. Lue lisää

Helsingin yliopiston ja LähiTapiolan yhteisessä nuorten osaajien Hyvä yhteiskunta Master Class -ohjelmassa pohdittiin hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta. Master class on uusi oppimisen ja tekemisen tapa: haasteisiin perustuva, yhteisöllinen työskentely- ja oppimisprosessi, jonka aikana hiotaan konkreettisia ratkaisuehdotuksia hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden haasteisiin. Lue lisää

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on julkaissut videon Polut. Video liittyy tiedekunnan kumppanuusyhteistyöhön Alkon kanssa. Videon tavoitteena on herättää katsojia tarkastelemaan alkoholin käyttöä arjessa.